Wiadomości z Żor

Urząd Miasta Żory prowadzi kontrole palenisk

  • Dodano: 2021-03-17 07:30, aktualizacja: 2021-03-17 07:36

Trwają kontrole palenisk przeprowadzane przez pracowników Urzędu Miasta Żory. Przypominamy, że właściciel kontrolowanej nieruchomości lub dorosły domownik ma obowiązek wpuszczenia upoważnionych pracowników w celu przeprowadzenia kontroli paleniska.

Spalanie śmieci i paliw niskiej jakości w domowych piecach, jest jedną z przyczyn smogu w naszym regionie

By temu zapobiec Urząd Miasta Żory prowadzi wzmożone kontrole, przeprowadzane przez uprawnionych pracowników Urzędu Miasta Żory, posiadających legitymację ze zdjęciem, imieniem, nazwiskiem oraz pieczęciami, a także upoważnienie, wydawane przez Prezydenta Miasta Żory na mocy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Ustawa uprawnia osoby kontrolujące do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Konsekwencje uchylenia się od obowiązku umożliwienia przeprowadzenia kontroli reguluje Kodeks Karny:

- Art.  225.  [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy]

  • 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

- Art.  226.  [Znieważenie funkcjonariusza lub konstytucyjnego organu]

  • 1. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.