Prezydent miasta Żory

Prezydentem miasta Żory jest Waldemar Socha. Piastuje ten urząd od 1998 roku.

Prezydent Miasta Waldemar Socha

Prezydent Miasta przyjmuje strony w poniedziałki  15:00 – 17:00

W celu ułatwienia organizacji spotkań z Prezydentem prosimy o wcześniejsze umówienie się
w sekretariacie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 32 434 82 20.

 

 

Daniel Wawrzyczek

Zastępca Prezydenta

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje strony w piątki  12:00 – 14:00.

W celu ułatwienia organizacji spotkań z Zastępcą Prezydenta prosimy o wcześniejsze umówienie się w sekretariacie osobiście lub telefonicznie pod numerem: 32 434 82 20.