Ważne adresy i telefony Żory

Telefony alarmowe Numer telefonu
Pogotowie ratunkowe 999
32 434 12 40
Straż pożarna 998
32 434 54 38 - 39
Policja 997
32 478 82 12
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 435 07 47
Pogotowie ciepłownicze 993
32 434 28 50
Pogotowie energetyczne 991
32 344 78 06
Pogotowie wod.-kan. 994
32 434 19 15
Instytucje Numer telefonu
UM - Urząd Miasta 32 434 82 00
US - Urząd Skarbowy 32 478 85 30
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 434 81 27
PUP - Powiatowy Urząd Pracy

32 434 27 90

32 434 20 14

32 434 20 04

MOPS - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

32 434 37 13

32 434 24 12

Prokuratura Rejonowa 32 435 08 77
Sąd Rejonowy  
Kuratiorium oświaty 32 255 21 15
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32 422 26 00