Miasta partnerskie

Poniżej prezentujemy opisy miast partnerskich Żor.

Mezkvesd

Mezkvesd to liczące nieco powyżej 20 tysięcy mieszkańców węgierskie miasto położone 20 kilometrów na wschód od Egeru, (150 kilometrów od Budapesztu), 50 kilometrów na południe od Miskolca. Jego początki sięgają XIV wieku. Do najbardziej znanych wydarzeń z jego dziejów można zaliczyć przechowywanie w miejscowej parafii korony Świętego Stefana w czasie wojen napoleońskich, gdy wojska francuskie zaatakowały i pobiły Austrię (cesarz Austrii w tym czasie był jednocześnie królem Węgier).

Zarówno samo miasteczko, jak i jego najbliższe okolice zamieszkiwał w przeszłości lud Matyo, którego tradycje kultywowane są do dziś. Jego zwyczaje, stroje i sposób życia w dość dużym stopniu różniły się od reszty ludności zamieszkujacej okolice Egeru. Sąsiedzi nazywali ich Matyasami (Maciejami - od króla Macieja Korwina, który nadał Mezkvesd prawa miejskie), stąd też wzięła się nazwa ludu - Matyo.

Levice

mezokovesd.hu

Kamp - Lintfort

Miasto Kamp -Lintfort liczy około 40 tys. mieszkańców, leży w Północnej Nadrenii Westfalii, ok. 20 kilometrów na północny zachód od Duisburga. Historia miejscowości sięga XII, XIII wieku i związana jest z istniejącym tam od czasów średniowiecza klasztorem cystersów. Prawa miejskie Kamp - Lintfort otrzymało jednak dopiero w wieku dwudziestym, po gwałtownym rozwoju miejscowości w wyniku otwarcia tam kopalni węgla kamiennego.

Levice

kamp-lintfort.de

Pasvalys

Ślady pierwszego osadnictwa u zbiegu rzeki Levuo i Svalia (obszar dzisiejszego miasta Pasvalys) pochodzą jeszcze sprzed naszej ery. W 1497 Wielki Książę Litewski Aleksander Jagiellończyk Król Polski złożył obietnicę budowy tutaj kościoła parafialnego i miasta mającego wspierać parafię oraz celem organizacji cotygodniowych targów. Dzięki temu w okolicy powstało wiele karczm, warsztatów i punktów handlowych.

Levice

pasvalys.lt

Tekst i grafika pochodzi ze strony UM Żory.