Wiadomości z Żor

E-mediacja pomoże rozwiązać spory bez wychodzenia z domu

  • Dodano: 2020-07-09 06:45, aktualizacja: 2020-07-09 07:00

Zagrożenia związane z koronawirusem sprawiają, że częściej szukamy możliwości załatwienia różnych spraw bez konieczności wychodzenia z domu. E-Mediacja pozwala rozwiązywać i regulować – również prawnie – istniejące spory, bez konieczności wchodzenia na drogę sądową, nawet gdy przebywamy poza granicami Polski.

Mediacja to ingerencja w konflikt niezależnej, bezstronnej osoby trzeciej, która towarzyszy skonfliktowanym osobom w szukaniu porozumienia. Mediator pomaga w określeniu interesów i kwestii do dyskusji, jest uważnym obserwatorem potrafiącym wychwycić istotne różnice i tak przeformułować tok prowadzonych rozmów, aby nadać im bardziej dynamiczny przebieg, prowadzący do jednego rozwiązania zaspokajającego interesy każdej ze stron. Praca mediatora nie polega na rozstrzyganiu sporu, a na pogodzeniu interesów spierających się osób. Nie chodzi o to, aby ustalać kto ma rację, ale o to, by uczestnicy znaleźli takie rozwiązanie, na które wspólnie mogą przystać. Celem jest więc doprowadzenie do pojednania i porozumienia.

Próba podjęcia mediacji nie oznacza, że jej uczestnicy są zmuszeni do osiągnięcia porozumienia

Jeżeli w toku mediacji okaże się, że taka forma którejś ze stron nie odpowiada, może zerwać mediacje na każdym jej etapie i to bez konieczności podawania przyczyny, zachowując przy tym poufność. Dodatkowym atutem jest fakt, że jeżeli nie dojdzie do zawarcia ugody w drodze mediacji, nie można powoływać się na jakiekolwiek ustalenia poczynione w czasie jej trwania.

W drodze mediacji można rozwiązywać sprawy dotyczące np. wysokości alimentów, miejsca zamieszkania dziecka po rozwodzie, opieki nad dziećmi, rodzicami, osobami wymagającymi naszej pomocy, sporów małżeńskich, podziału majątku, sprawy spadkowe, spory budowlane, pracownicze czy dotyczące zakresu lub realizacji zawartych umów. 

Mediacja on-line odbywa się całkowicie zdalnie przy pomocy elektronicznych środków przekazu (telefon, e-mail, komunikator internetowy) z uwzględnieniem wszelkich jej zasad tj.: dobrowolności, akceptowalności, poufności, neutralności i bezstronności mediatora.

Nieodpłatna mediacja, zarówno w formie tradycyjnej jak i e-mediacja przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i obejmuje m.in. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Szczegóły oraz zasady korzystania z nieodpłatnej mediacji w Mieście Żory, można poznać dzwoniąc pod numer 32 43 48 302 lub kontaktując się mailowo: zss@um.zory.pl

E-mediacja pomoże rozwiązać spory bez wychodzenia z domu

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.