Wiadomości z Żor

Mediacje w Punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

  • Dodano: 2020-06-04 09:30

Nie wszystkie konflikty muszą być rozwiązywane na drodze sądowej. Wiele spraw można załatwić polubownie, a co za tym idzie szybko i bezstresowo. By to osiągnąć warto skorzystać z mediacji.

Mediacje mają za zadanie ułatwić ludziom rozwiązywanie sporów przy pomocy bezstronnego i doświadczonego pośrednika, który pomoże we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów obu stron i w końcu w ustaleniu kompromisu.  Przedmiotem mediacji mogą być na przykład: spór o zapłatę, rozwód i ustalenie kontaktów z dzieckiem, spory sąsiedzkie czy podział majątku dorobkowego. Mediacje są dobrowolne - obie strony muszą wyrazić zgodę na udział w mediacji oraz zaakceptować wypracowaną ugodę. Dzięki takiemu sposobowi rozwiązywania sporów, strony same decydują o ostatecznym wyniku sporu, po zaprezentowaniu argumentów oraz rozważeniu problemu w spokojnej i swobodnej atmosferze. 

Nieodpłatna mediacja, począwszy od 2020 r. jest obok nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego usługą gwarantowaną przez Państwo w ramach systemu poradnictwa. W punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego  mediatorzy  pełniąc  swoje  dyżury, służą  pomocą w rozwiązywaniu konfliktów w formie polubownej.

Nieodpłatna mediacja przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i obejmuje m.in. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji, przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postepowania mediacyjnego w sprawie karnej, przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku do sądu o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Szczegóły oraz zasady korzystania z nieodpłatnej mediacji w Mieście Żory, można poznać dzwoniąc pod numer 32 43 48 302 lub kontaktując się mailowo: zss@um.zory.pl.

Mediacje w Punktach nieodpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.