Wiadomości z Żor

Dotacje dla przedsiębiorców określonych branż w ramach Tarczy Antykryzysowej 6.0

  • Dodano: 2021-01-18 11:00

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach informuje, że  do końca stycznia mikro i mali przedsiębiorcy mogą składać wnioski o jednorazowe dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości do 5 tysięcy złotych.

Dotację może otrzymać tylko mikro lub mały przedsiębiorca, który spełnia łącznie wszystkie trzy następujące warunki

1. Na dzień 30 września 2020 r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną określonym kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 jako rodzaj przeważającej działalności:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10. Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

2. Przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

3. Nie miał zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 września 2020 r.

Ustawodawca określił także, że wnioski można składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę www.praca.gov.pl w postaci formularza elektronicznego po opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem profilem zaufanym, a oceny spełnienia warunku w zakresie prowadzonej działalności oznaczonej według PKD urząd pracy dokonuje na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 września 2020r. Oznacza to, że zmian przeważającego kodu PKD po tej dacie nie uwzględnia się.

Więcej informacji na temat dotacji oraz innych form wsparcia można znaleźć na stronie internetowej www.pup.zory.pl w zakładce „Tarcza Anykryzysowa” lub „Koronawirus formy wsparcia” .

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.