Wiadomości z Żor

Bezpłatna pomoc osobom starszym oraz osobom z niepełnosprawnościami

  • Dodano: 2023-03-08 08:30, aktualizacja: 2023-03-08 08:43

Osoby z niepełnosprawnościami zamieszkałe w Żorach mogą skorzystać ze wsparcia asystenta osobistego, a ich opiekunowie z usługi opieki wytchnieniowej. Seniorzy natomiast mają możliwość przystąpienia do programu „Opieka na odległość”, kierowanego do osób starszych, które czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Program "Korpus Wsparcia Seniora"

W ramach Modułu II programu „Korpus Wsparcia Seniora”, siedemdziesięciu seniorom z naszego miasta zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa. Opaska połączona jest z usługą operatora pomocy. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z gotową do interwencji centralą. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojętą usługę polegającą na codziennym, całodobowym sprawowaniu opieki na odległość nad seniorami, w każdym miejscu, w którym właśnie się znajdują na terytorium naszego kraju. Do udziału w programie zakwalifikowani zostaną seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Środki na realizację programu będą pochodziły z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środków własnych Gminy Żory.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 4357840 wew. 27

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” zapewnia pomoc osobom z niepełnosprawnościami w wykonywaniu codziennych czynności oraz wpiera je w życiu społecznym. Jest to forma ogólnodostępnego wsparcia, z którego mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, spełniającymi określone warunki. Program dedykowany osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym lub traktowane na równi do wyżej wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

W ramach Programu wykonywane będą usługi asystencji osobistej świadczone przez asystentów osobistych osoby z niepełnosprawnościami, głównie polegające na:

  • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  • załatwianiu spraw urzędowych;
  • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
  • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z uwzględnieniem limitów godzinowych przypadających na jednego uczestnika Programu, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Na terenie Gminy Miejskiej Żory wsparciem usługi asystencji osobistej zostaną objęte 74 osoby z niepełno sprawnościami, zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Żory, w tym 56 osób z orzeczeniem ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 17 osób z orzeczeniem o stopniu umiarkowanym oraz 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w wieku poniżej 16 roku życia. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 4357840 wew. 30

Program "Opieki wytchnieniowej"

Program „Opieki wytchnieniowej” realizowany jest w ramach pobytu dziennego. Adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Celem programu jest czasowe odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację, wzmocnienie osobistego potencjału opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki. Zgodnie z założeniami programu limit godzin dla każdego opiekuna to 240 rocznie. Środki na realizację programu pochodzą z Funduszu Solidarnościowego.

Szczegółowe informacje pod nr tel. 32 4357840 wew. 26

Uczestnicy ww. programów nie ponoszą żadnej odpłatności za świadczone usługi.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również