Wiadomości z Żor

Wniosek o zabezpieczenie kredytu frankowego

  • Dodano: 2023-11-03 14:15, aktualizacja: 2023-11-18 14:56

Kredyt frankowy to termin, który od lat jest na ustach wielu Polaków. Wielu kredytobiorców, którzy zdecydowali się na kredyt we frankach szwajcarskich, obecnie stoi przed wyzwaniem związanym z waloryzacją swoich kredytów. Istnieje jednak sposób zabezpieczenia roszczeń z kredytu frankowego, który może pomóc w tej sytuacji. W tym artykule omówimy, na czym polega zabezpieczenie roszczeń, jak tego prawidłowo dokonać i dlaczego jest to tak ważne dla kredytobiorcy frankowego.

Czym jest zabezpieczenie roszczenia w kredycie frankowym?

Zabezpieczenie roszczenia to instytucja postępowania cywilnego, polegająca na wydaniu przez sąd stosownego postanowienia w interesie wnioskodawcy. Jej celem jest ochrona praw przysługujących stronie postępowania, by nie musiała ona martwić się o niemożliwość zrealizowania przysługującego jej roszczenia po wielu latach procesu.

W kontekście kredytów frankowych zabezpieczenie roszczenia polega na tymczasowym wstrzymaniu płatności rat kredytowych do czasu uzyskania prawomocnego orzeczenia kończącego daną sprawę np. o unieważnienie kredytu we frankach. W efekcie wnioskodawca nie opłaca żadnych rat swojego kredytu przez czas trwania postępowania, a bank nie może naliczać odsetek za opóźnienie w płatności.

Zabezpieczenie roszczenia jest kluczowe dla kredytobiorców frankowych. Nigdy nie następuje ono automatycznie, lecz na wniosek zainteresowanej strony. Można go złożyć wraz z pozwem inicjującym daną sprawę.

Jak prawidłowo złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia?

Aby złożyć wniosek o zabezpieczenie roszczenia, należy przestrzegać pewnych zasad. Przede wszystkim wniosek taki musi spełniać wymagania przewidziane dla pisma procesowego.

Wnioskowi o udzielenie zabezpieczenia powinny towarzyszyć następujące elementy:

  • wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach dotyczących roszczenia pieniężnego – także wskazanie kwoty, na jaką zabezpieczenie ma być udzielone;
  • uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek.

Jeżeli wniosek o zabezpieczenie został złożony przed rozpoczęciem postępowania, konieczne jest także zwięzłe przedstawienie przedmiotu sprawy.

Sposoby zabezpieczenia roszczenia

Dobór właściwego sposobu zabezpieczenia roszczenia jest kluczowy. Musi być on zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dostosowany do charakteru dochodzonego roszczenia. Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych określone są w art. 747 Kodeksu postępowania cywilnego.

Prawidłowy wybór metody zabezpieczenia jest decydujący dla skuteczności wniosku w tej kwestii. Sąd ma obowiązek ocenić, czy proponowany sposób zabezpieczenia jest odpowiedni.

Jakie korzyści płyną z zabezpieczenia roszczenia?

Zabezpieczenie roszczenia przynosi szereg korzyści dla kredytobiorców frankowych. Przede wszystkim pozwala ono na wstrzymanie płatności rat kredytowych aż do uzyskania prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę. Oznacza to, że kredytobiorca jest zwolniony z obowiązku opłacania rat przez cały czas trwania postępowania.

Co więcej, zabezpieczenie roszczenia zabezpiecza kredytobiorcę przed naliczaniem przez bank odsetek za opóźnienie. Ma to szczególne znaczenie w kontekście kredytów frankowych, które często obciążone są wysokimi odsetkami.

Czy zabezpieczenie roszczenia jest odpowiednie dla każdego kredytobiorcy?

Zabezpieczenie roszczenia może przynieść korzyści wielu kredytobiorcom frankowym. Niemniej jednak, decyzja o złożeniu wniosku o zabezpieczenie roszczenia wymaga gruntownego przemyślenia.

Należy mieć na uwadze, że zabezpieczenie roszczenia nie stanowi rozwiązania wszystkich problemów związanych z kredytem frankowym. To jedynie chwilowe rozwiązanie, umożliwiające zawieszenie płatności rat kredytowych przez okres trwania postępowania sądowego

Podsumowanie

Zabezpieczenie roszczenia w kredycie frankowym stanowi istotne narzędzie pomocne kredytobiorcom w radzeniu sobie z problemami związanymi z takim kredytem. Mimo że proces ten bywa skomplikowany i może trwać długo, korzyści płynące z zabezpieczenia roszczenia są często warte poniesionego wysiłku.

Kancelaria Prawa Gospodarczego TMH Kraków
Rynek Dębnicki 6/3, 
30-319 Kraków
https://www.kancelariatmh.pl

Karolina GoikKarolina Goik
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.