Wiadomości z Żor

Zbliża się termin zgłaszania kandydatów w wyborach do Rad Dzielnic

  • Dodano: 2021-11-04 09:00

Przed nami wybory członków żorskich Rad Dzielnic na kadencję 2021 - 2026. Zostaną one przeprowadzone w trybie szczególny, w terminie pomiędzy 18 a 30 listopada. Przypominamy, że niebawem upływa termin zgłaszania kandydatów!

Wybory do rad dzielnic po raz pierwszy w innym niż dotychczas trybie

Konieczność zastosowania trybu szczególnego wyborów spowodowana jest ciągle obowiązującymi nas prawnie obostrzeniami i zasadami bezpieczeństwa, związanymi z zagrożeniem epidemiologicznym, a tym samym  troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Żor.

Co oznacza tryb szczególny?

Po raz pierwszy wybory do rad dzielnic nie odbędą się na otwartym zebraniu mieszkańców dzielnicy. Mieszkaniec dzielnicy chcąc wziąć udział w głosowaniu, powinien udać się do lokalu wyborczego we wskazanym miejscu i czasie, okazać komisji dokument potwierdzający jego tożsamość oraz dokonać wpisu na listę osób głosujących (podając swoje imię, nazwisko oraz adres zamieszkania). Mieszkańcowi wpisanemu na listę komisja wyda kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią Urzędu Miasta ze wpisanymi w kolejności alfabetycznej nazwiskami kandydatów oraz poinformuje o sposobie głosowania. Po zagłosowaniu mieszkaniec wrzuci kartę do zaplombowanej urny. Po zakończonym głosowaniu komisja otworzy urnę i przystąpi do liczenia głosów. Po ustaleniu wyników głosowania zostaną one wywieszone na drzwiach lokalu wyborczego.

Zgłaszanie kandydatów na członka Rady Dzielnicy

By przygotować karty do głosowania, konieczne jest zgłoszenie kandydatów do rady dzielnicy z wyprzedzeniem. Zgłoszenia dla każdej z dzielnic należy dokonać w formie pisemnej w Urzędzie Miasta Żory, najpóźniej na 12 dni przed zaplanowaną datą wyborów w dzielnicy. Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, adres i podpis osoby lub osób zgłaszających kandydata, a także imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz zgodę na kandydowanie potwierdzoną  podpisem samego kandydata. Kandydata na członka rady dzielnicy może zgłosić każdy uprawniony do głosowania. Formularze zgłoszenia będzie można pobrać ze strony bip.zory.pl oraz w Biurze Rady Miasta, Urząd Miasta Żory, Rynek 9, pokój 211.

Lista kandydatów na członków rady dzielnicy, po jej formalnej weryfikacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz przesłana do Zarządu Dzielnicy celem podania jej do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie dzielnicy najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem wyborów.

Dla przeprowadzenia wyborów Prezydent powoła komisję wyborczą w składzie 3-5 osób, w tym  1 wskazanej przez Zarząd Dzielnicy, w której przeprowadza się wybory. Należy pamiętać, że członek komisji nie może kandydować do rady dzielnicy.

Uprawnieni do głosowania  

Głosować może każdy  mieszkaniec dzielnicy stale zamieszkujący na jej terenie, który:

  • najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 rok życia,
  • jest obywatelem  polskim  lub obywatelem Unii Europejskiej niebędącym obywatelem polskim.

Prawa wybierania nie ma osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu oraz osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Kandydat na członka Rady Dzielnicy

Do  rady dzielnicy może zostać wybrany każdy mieszkaniec uprawniony do głosowania.

Poniżej zamieszamy tabelę z informacjami o miejscach, datach i godzinach przeprowadzenia wyborów  w poszczególnych Dzielnicach miasta.

Lp.

Nazwa jednostki organizacyjnej

 Termin i godziny wyborów

Miejsce wyborów

Termin zgłaszania kandydatów na członków Rady

1

ŚRÓDMIEŚCIE

18.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00

Szkoła Podstawowa Nr  3

(budynek  nr 2)

08.11.2021

do godz.17.00

2

SIKORSKIEGO

18.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00  

MOK - Klub „Wisus”

08.11.2021

do godz.17.00

3

BARANOWICE

18.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00     

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 5

08.11.2021

do godz.17.00

4

KSIĘCIA WŁADYSŁAWA

19.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

Szkoła Podstawowa Nr  4

08.11.2021

do godz.17.00

5

POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

19.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00

Szkoła Podstawowa Nr  17

08.11.2021

do godz.17.00

6

ROGOŹNA

19.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

 Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 8 
 

08.11.2021

do godz.17.00

7

OSINY

26.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

MOK – Świetlica Osiny

15.11.2021

do godz.17.00

8

ZACHÓD

26.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

Szkoła Podstawowa Nr   3

(budynek nr 1)

15.11.2021

do godz.17.00

9

PAWLIKOWSKIEGO

26.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

Szkoła Podstawowa Nr  13

15.11.2021

do godz.17.00

10

KLESZCZÓWKA

29.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

 Zespół Szkolno – Przedszkolny  Nr  1 

17.11.2021

do godz.15.30

11

700 – LECIA

29.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

Szkoła Podstawowa Nr  3

(budynek nr 1)

17.11.2021

do godz.15.30

12

KORFANTEGO

29.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

Szkoła Podstawowa Nr  16

17.11.2021

do godz.15.30

13

RÓJ

30.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr  11

18.11.2021

do godz.15.30

14

ROWIEŃ – FOLWARKI

30.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00    

MOK - Świetlica Rowień

18.11.2021

do godz.15.30

15

KLESZCZÓW

30.11.2021 r.

od godz. 17.00 do 19.00   

Zespół Szkolno – Przedszkolny    Nr  6

18.11.2021

do godz.15.30

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również