Wiadomości z Żor

Szukasz pracy? Urząd Miasta Żory ogłosił trzy nabory

  • Dodano: 2021-02-02 08:45, aktualizacja: 2021-02-02 08:58

W Urzędzie Miasta Żory trwa nabór na trzy wolne stanowiska urzędnicze. Poszukiwane są osoby zainteresowane pracą w wydziałach Urbanistyki i Architektury oraz Finansów i Budżetu, a także w Zespole Gospodarowania Odpadami Komunalnymi.

Od kandydatów na stanowisko Inspektora w Wydziale Urbanistyki i Architektury wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego technicznego budowlanego oraz minimum czteroletniego stażu pracy. Dodatkowym atutem będzie staż pracy w organach administracji publicznej na stanowisku biurowym w wydziałach związanych z inwestycjami budowlanymi oraz znajomość obsługi komputera, w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, pakiet MS Office. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za prowadzenie spraw z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokumenty aplikacyjne można składać do piątku, 12 lutego. Treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ.

Wydział Finansów i Budżetu poszukuje kandydatów na stanowisko Młodszego Referenta. Warunkiem formalnym składania aplikacji jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz rocznego doświadczenia zawodowego. Mile widziana będzie umiejętność pracy w programach Sigma oraz Besti@, znajomość obsługi komputera w szczególności w zakresie aplikacji biurowych, pakiet MS Office, staż pracy w organach administracji publicznej w wydziałach związanych z budżetem lub udokumentowanie zatrudnienia w służbach finansowo-księgowych. Do zadań osoby zatrudnionej należeć będzie m.in.: uczestniczenie w pracach przy tworzeniu projektu budżetu i jednostkowych planów finansowych, przyjmowanie sprawozdań jednostkowych placówek oświatowych (sprawdzanie pod względem zgodności planu oraz pod względem formalno-rachunkowym), opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu dotyczących placówek oświatowych, a także opracowywanie projektów uchwał dla Rady Miasta Żory oraz projektów Zarządzeń Prezydenta Miasta Żory w sprawie zmian w budżecie dotyczących placówek oświatowych. Dokumenty aplikacyjne można składać do środy, 10 lutego. Z treścią ogłoszenia można zapoznać się TUTAJ.

Kandydaci na stanowisko Referenta w Zespole Gospodarowania Odpadami Komunalnymi muszą posiadać wyższe wykształcenie, (preferowanymi kierunkami są: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, administracja oraz prawo) oraz prawo jazdy kat. B. Dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy w samorządzie. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku obejmuje m.in.: przyjmowanie i weryfikację deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanych przez właścicieli nieruchomości oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających i kontrolnych, prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów i odpisów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czy kontrolę terminowości wpłat należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokumenty aplikacyjne można składać do środy, 10 lutego. Treść ogłoszenia dostępna jest TUTAJ.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Żory lub składać w skrzynce podawczej znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Żory przy al. Wojska Polskiego 25 lub przesłać drogą mailową na adres or@um.zory.pl w formie skanów lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej albo ePUAP.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.