Wiadomości z Żor

Przed nami ostatnia sesja Rady Miasta w 2021 roku

 • Dodano: 2021-12-28 09:15

Żorscy radni spotkają się na ostatniej w tym roku sesji Rady Miasta, by uchwalić budżet miasta na 2022 rok. Sesja budżetowa odbędzie się w czwartek, 30 grudnia w sali kina „Na Starówce” przy ul. Kościuszki 3 w Żorach. Początek o godz. 13:00.

Sesja budżetowa Rady Miasta Żory – grudzień 2021

Przypomnijmy, że sesje Rady Miasta można oglądać na żywo na stronie internetowej.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXXVI/2021 z sesji Rady Miasta.
 5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żory za lata 2019-2020
 6. Rozpatrzenie spraw:
  1. Zmian w budżecie miasta Żory na 2021 rok.
  2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Żory na lata 2021 — 2035.
  3. Uchwały budżetowej miasta Żory na 2022 rok.
   • przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
   • przedstawienie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu,
   • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,
   • dyskusja nad projektem i wniesionymi poprawkami do projektu oraz poddanie ich pod głosowanie,
   • głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Wieloletniej prognozy finansowej miasta Żory na lata 2022-2036.
  5. Zasad udzielania dotacji celowej z budżetu miasta Żory na inwestycje związane z ochroną środowiska oraz trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania.
  6. Poboru i wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.
  7. Wskazania kandydatów na członków Rady Muzeum przy Muzeum Miejskim w Żorach.
  8. Zmiany statutu Muzeum Miejskiego w Żorach.
  9. Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii innych kościołów i związków wyznaniowych.
  10. Zmiany uchwały nr 561/XLIV/18 Rady Miasta Żory z 21 czerwca 2018r.
  11. Nadania odcinkom dróg wewnętrznych nazw: Dębowy Zakątek, Przed Torami, Koralowa, Alojzego Frysza, Żwaka oraz Dolna.
  12. Ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały nr 200/X111/19 Rady Miasta Żory z 28 listopada 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
  13. Zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żory przeprowadzenia kontroli.
  14. Rozpatrzenia ponaglenia.
  15. Rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Żory.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami.
 8. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Sprawy różne, wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również