Wiadomości z Żor

Żory: Co z Budżetem Obywatelskim?

  • Dodano: 2019-05-15 09:45

Czy Żory powrócą do cieszącej się wielką popularnością wśród miast regionu inicjatywy? Jest projekt uchwały stworzenia zupełnie nowego Budżetu Obywatelskiego w Żorach! 

Budżet Obywatelski to projekt, w którym mieszkańcy mają szansę nie tylko decydować o przeznaczeniu części budżetu miasta. To przede wszystkim proces, dzięki któremu można w bezpośredni sposób oddziaływać na miasto poprzez nadanie priorytetu konkretnym potrzebom lokalnych społeczności i je rozwiązywać. 

Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a Budżet Obywatelski ma być narzędziem służącym ich zaspokojeniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych. To także forma nauki samorządności, szczególnie wśród młodych mieszkańców miast. 

W Żorach przez kilku lat funkcjonował projekt Budżetu Obywatelskiego, później zostały zmienione jego zasady, odmienne od kształtu przyjętego w większości miast Polski. Okazuje się, że miasto planuje gruntowne zmiany w tym temacie.

Historia Budżetu Obywatelskiego w Żorach 

Mechanizm obywatelskiego współdecydowania o samorządzie wprowadzono kilka lat temu jako budżet partycypacyjny dla dzielnic. Później, formułę budżetu obywatelskiego rozszerzono, a mieszkańcom dano także możliwość zgłaszania projektów istotnych w skali całego miasta. Na ten cel z budżetu miasta przekazano w 2014 i 2015 roku po pół miliona złotych.

W kolejnym roku formułę budżetu obywatelskiego zmieniono - mieszkańcy mogli zgłosić projekty niezależnie od ich wartości. Na drodze głosowania wybrano do realizacji projekt modernizacji basenu MOSiR w Roju.

Po kilku latach realizacji Budżetu Obywatelskiego w Żorach, przeanalizowaniu jego przebiegu i konsultacjach z radnymi Rady Miasta Żory wyciągnięto wniosek, że zasadne jest powrócenie do jednolitego Żorskiego Budżetu Obywatelskiego, bez podziału na część ogólnomiejską oraz dzielnicową. Z doświadczeń wynika, że w żorskich warunkach najlepiej sprawdziła się formuła decydowania o podziale środków bezpośrednio w dzielnicach i to ona była kontynuowana przez kolejne lata tj. 2017-2019 – przypomina Adrian Lubszczyk, kierownik Biura Promocji, Kultury i Sportu UM Żory.

Wysokość kwoty przeznaczonej na ten cel była regulowana poprzez uchwałę budżetową Rady Miasta Żory - wynosiła ona najpierw 80, a później 100 tysięcy złotych dla każdej z dzielnic.

Nowy Budżet Obywatelski w Żorach już wkrótce

Jak informują miejscy urzędnicy, w związku ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym Art. 5a tej ustawy nakłada na rady gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego. Miasto poczyniło już kroki, by wprowadzić nową formę BO w mieście.

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe w miastach na prawach powiatu. Dlatego też w Żorach przygotowano projekt uchwały Rady Miasta Żory w tej sprawie, który poddany został konsultacjom społecznym – informuje biuro prasowe UM Żory.

W konsultacjach, które trwają do dziś, 15 maja, biorą udział organizacje pozarządowe i stowarzyszenia o charakterze społecznym. Jeśli projekt uchwały zostanie zaakceptowany to będzie poddany pod głosowanie radnych podczas sesji Rady Miasta Żory. W ten sposób stworzona zostanie podstawa prawna dla stworzenia nowej formy Budżetu Obywatelskiego, podobnego do tych, które funkcjonują m.in. w miastach i powiatach ościennych.

Proponowany projekt uchwały uwzględnia wymogi stawiane przez ustawę o samorządzie gminnym, a także wnioski płynące z dotychczasowych doświadczeń żorskiego samorządu, nabytych podczas realizacji wcześniejszych edycji budżetu obywatelskiego oraz budżetu partycypacyjnego w dzielnicach. Celem uchwały w proponowanym kształcie jest zachęcenie mieszkańców do zaangażowania w sprawy miasta. Silny nacisk położony został na zaangażowanie mieszkańców w dzielnicach – komentuje Adrian Lubszczyk.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.