Wiadomości z Żor

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory

  • Dodano: 2021-03-12 08:45, aktualizacja: 2021-03-12 09:00

Do 31 marca potrwa nabór wniosków do tegorocznej Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory. Te prestiżowe wyróżnienia przyznawane są już od siedmiu lat żorskim artystom oraz osobom, które swoją twórczością lub działalnością przyczyniły się do upowszechniania kultury, jej ochrony, a także mogą się pochwalić bogatym dorobkiem artystycznym.

O Nagrodę Kulturalną mogą ubiegać się osoby fizyczne oraz prawne, a także inne podmioty prowadzące działalność na terenie Żor, na rzecz naszych mieszkańców.

Nagroda może mieć formę honorową lub finansową. Można ją otrzymać tylko jeden raz, za całokształt dokonań w dziedzinie kultury.

Laureaci nagrody otrzymują unikatową, ręcznie wykonaną statuetkę

Może ona trafić w ręce m.in. pisarzy, malarzy, piosenkarzy, fotografów, instrumentalistów, a także tych, którzy dbają o upowszechnianie i zachowanie dziedzictwa kulturalnego naszego miasta. Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory przyznawana jest w czterech kategoriach.

W kategorii twórczość artystyczna nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia twórcze, oryginalny charakter osiągnięć, za dorobek artystyczny o istotnym znaczeniu ze szczególnym uwzględnieniem udziału w konkursach, festiwalach, przeglądach itp. lub za stworzenie szczególnego dzieła artystycznego, wydawnictwa lub publikacji.

Drugą z kategorii jest upowszechnianie kultury. Nagrodzonym w niej można być za stworzenie szczególnego wydarzenia kulturalnego, zaangażowanie w pracę na rzecz kultury, jej upowszechnianie, także jako społeczny animator kultury lub grupa społecznych animatorów kultury, za wspieranie talentów z terenu Miasta Żory, a także zaangażowanie w edukację artystyczną i wkład w integrację lokalnej społeczności.

Kolejną z kategorii, w których przyznane zostaną nagrody jest ochrona kultury. Wyróżnienia otrzymają osoby zaangażowane w utrzymanie, rozwój i promocję dorobku kulturowego Miasta Żory lub tworzące szczególne projekty kulturalne z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego Żor.

Ostatnią z kategorii są młodzi twórcy – nagradzane są w niej osoby, które nie ukończyły jeszcze 35 roku życia, a już mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi i podejmowaniem działań o wysokich walorach artystycznych. 

Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Żory może zostać przyznana z inicjatywy samego Prezydenta Miasta lub na wiosek:

  • radnego Rady Miasta Żory,
  • samorządowej instytucji kultury, dla której organizatorem jest Miasto Żory,
  • organizacji pozarządowej lub innego podmiotu realizujący zadania w zakresie kultury,
  • laureata nagrody z lat poprzednich,
  • grupy minimum 10 mieszkańców miasta Żory, którzy ukończyli 18 rok życia. 

Wnioski o przyznanie Nagrody Kulturalnej Prezydenta Miasta Żory można składać do 31 marca w Urzędzie Miasta Żory. Powinny zawierać opis całokształtu dokonań i osiągnięć kandydata do nagrody. Więcej informacji można uzyskać w Biurze Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Żory pod nr tel. 32 43 48 194 lub 32 43 48 195.

Pobierz wzór wniosku o przyznanie nagrody

Pobierz regulamin przyznawania nagrody

Lista osób popierających wniosek 

Pobierz obowiązek informacyjny

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również