Wiadomości z Żor

Weź udział w projekcie unijnym NOWY POCZĄTEK

 • Dodano: 2020-11-03 14:15

CDO24 spółka z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „NOWY POCZĄTEK” Nabór uczestników w trybie ciągłym od 15.10.2020 do wyczerpania miejsc w projekcie!

TEN PROJEKT JEST DLA CIEBIE:

 • Jeśli jesteś mieszkańcem województwa śląskiego (zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego) lub też jesteś zatrudniony/ byłeś pracownikiem w przedsiębiorstwie z woj. śląskiego;

oraz należysz do grupy:

 • Pracowników zagrożonych zwolnieniem tj. zatrudnionym u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • Przewidzianych do zwolnienia tj. znajdujący się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy; 
 • Zwolnionych z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 mies. przed przystąpieniem do projektu;
 • Osobą odchodzącą z rolnictwa. (z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności) W ramach projektu dla Uczestników przewidziane jest następujące BEZPŁATNE wsparcie:
 • Indywidualne Doradztwo Zawodowe wraz z przygotowaniem IPD,
 • Wsparcie psychologiczne,
 • Wsparcie coacha,
 • Pośrednictwo pracy,
 • Szkolenia/ kursy,
 • Staż zawodowy dla 10 osób przez okres 6 miesięcy oraz opiekę opiekuna stażu oraz refundację kosztów ponoszonych przez pracodawcę na organizację stażu.

W ramach projektu Uczestnicy maja zapewnione:

 • materiały szkoleniowe,
 • poczęstunek podczas szkoleń,
 • badania lekarskie,
 • ubezpieczenie NNW,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • egzaminy zewnętrzne po szkoleniach zawodowych,
 • stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami nt. organizacji stażu zamieszczonymi na stronie projektu:

https://cdo24.pl/index.php/dotacje-unijne/ nt. "Nowy początek" w zakładce: Dla Uczestników.

W tym miejscu znajdują się również dokumenty rekrutacyjne niezbędne do złożenia w projekcie – Formularz Rekrutacyjny wraz załącznikiem Załącznik nr 2 oraz Oświadczenie osoby aplikującej o udział w projekcie

Projekt realizowany jest zgodnie z zasada równości szans i niedyskryminacji a także równości szans kobiet i mężczyzn.

Rekrutacja, szczegółowe informacje:

Biuro projektu: Żory, ul Rybnicka 152 tel. kontaktowy 32 7444 688 e-mail: projektyunijne@cdo24.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również