Wiadomości z Żor

Trwa nabór wniosków o dotację celową na rozwój sportu

  • Dodano: 2020-10-06 09:15

Żory chętnie wspierają działalność miejscowych klubów sportowych, przyznając co roku dotacje na rozwój sportu w naszym mieście.

Nabór wniosków na 2021 rok trwa do 15 października br.

Dotację celową na rozwój sportu mogą uzyskać  kluby sportowe działające na terenie miasta, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, realizujące cel publiczny z zakresu sportu. Wnioski należy składać w Punktach Informacji lub korzystać ze skrzynek podawczych, ustawionych przy wejściach do budynków Urzędu Miasta. Szczegółowe informacje o tym, na co może zostać przeznaczona dotacja oraz wnioski aplikacyjne i inne dokumenty można znaleźć w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta. Wnioski, które wpłyną po terminie 15 października, nie będą brane pod uwagę Komisji opiniującej wnioski.

Załączniki, które obowiązkowo należy złożyć z wnioskiem:

  • statut Klubu
  • oświadczenie do wniosku
  • sprawozdanie merytoryczne z działalności Klubu za rok 2019
  • sprawozdanie finansowe z działalności Klubu za rok 2019
  • licencja właściwego polskiego związku sportowego
  • aktualny wyciąg z KRS lub innego rejestru ewidencji właściwych dla formy organizacji Klubu

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.