Wiadomości z Żor

Strajkujący nauczyciele nie dostaną wynagrodzenia

  • Dodano: 2019-03-21 12:00, aktualizacja: 2019-03-26 14:11

Nauczycielom za czas strajku nie będzie przysługiwać wynagrodzenie. Mimo to szkoły zgłaszają gotowość.

Referendum strajkowe wśród nauczycieli trwa do końca tygodnia. Najważniejszym postulatem jest wzrost wynagrodzeń zasadniczych o 1 tys. zł. Według zapowiedzi Związku Nauczycielska Polskiego do strajku może przystąpić 85 do 90 proc. szkół oraz ok. 80-90 proc. nauczycieli.

Wypłata podczas strajku?

W szkołach, w których większość nauczycieli zagłosuje „za”, strajk rozpocznie się 8 kwietnia, czyli w okresie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie za strajkowe dni, to art. 23 ust. 2 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych mówi, że:

„w okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy”.

Innymi słowy: wypłata zostanie zmniejszona o wynagrodzenie za strajkowe dni.

Poniżej prezentujemy interaktywną mapę szkół regionu, które zgłosiły gotowość do strajku. Można na niej znaleźć też szkoły samych Żorach.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.