Wiadomości z Żor

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory 2022

 • Dodano: 2022-06-09 11:00

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok odbędzie się w czwartek, 23 czerwca.

Sesja rozpocznie się o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej www.zory.pl.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu nr XLII/22 z sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2021 rok.
 6. Sprawozdania z działalności za 2021 rok:
 7. Informacje Instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2021 rok:
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021".
 9. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory n a dzień 31.12.2021r.
 10. Rozpatrzenie spraw; 
  1. Rozpatrzenie raportu ostanie gminy:
   • debata nad raportem
   • głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
  3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.
 12. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również