Wiadomości z Żor

Sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory 2022

 • Dodano: 2022-06-09 11:00

Przed nami sesja absolutoryjna Rady Miasta Żory. Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok odbędzie się w czwartek, 23 czerwca.

Sesja rozpocznie się o godz. 12:00 w sali obrad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9.

Sesję Rady Miasta Żory można oglądać na żywo na stronie internetowej www.zory.pl.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie Protokołu nr XLII/22 z sesji Rady Miasta.
 5. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2021 rok.
 6. Sprawozdania z działalności za 2021 rok:
 7. Informacje Instytucji kultury o przebiegu wykonania planów finansowych za 2021 rok:
 8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021".
 9. Informacja Prezydenta Miasta o stanie mienia komunalnego Gminy Żory n a dzień 31.12.2021r.
 10. Rozpatrzenie spraw; 
  1. Rozpatrzenie raportu ostanie gminy:
   • debata nad raportem
   • głosowanie nad udzieleniem Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
  3. Udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności za okres między sesjami wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych.
 12. Interpelacje, zapytania do Prezydenta Miasta oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Sprawy różne, wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.