Wiadomości z Żor

Informacja o funkcjonowaniu miejskich jednostek i instytucji

 • Dodano: 2020-03-17 10:45

Z uwagi na wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, związany z występowaniem w Polsce koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19 wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu jednostek miejskich i instytucji działających w Żorach. 

Poniżej kompleksowa informacja. Opisane terminy obowiązywania zmienionej organizacji pracy mogą ulec przedłużeniu.

Powiatowy Urząd Pracy w Żorach

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żorach informuje, że w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o wspólne bezpieczeństwo od 16 marca br. do odwołania w urzędzie pracy wstrzymana zostaje  bezpośrednia obsługa klientów. Oznacza to,  że wszelkie osobiste wizyty w urzędzie ograniczone zostają do niezbędnego minimum koniecznego do zachowania płynności świadczonych usług i są możliwe sytuacjach wyjątkowych po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Rejestracja jest możliwa za pośrednictwem portalu  www.praca.gov.pl 
Poradnik jak to zrobić znajdziesz na stronie :https://www.youtube.com/watch?v=W4lpTrcH1f4&t  
lub https://www.youtube.com/watch?v=sr7SoU2fLwY

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia, każda, nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374). Nie jest zatem konieczna rejestracja w powiatowym urzędzie pracy w celu uzyskania uprawnienia do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego na wypadek podejrzenia zakażenia.

Od poniedziałku 16 marca br. wszelkie sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Żorach należy załatwiać telefonicznie, mailowo lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą.

Przy wejściu do budynku znajduje się także skrzynka podawcza do której można składać dokumenty (bez potwierdzenia odbioru), informacje lub prośby o kontakt jeśli nie posiadają Państwo możliwości kontaktu telefonicznego lub elektronicznego.

Pracownicy PUP pozostają do dyspozycji mieszkańców od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30 pod następującymi numerami telefonów 32 43 42 790 lub 32 43 42 004

 • Sekretariat: wew. 200
 • Rejestracja wew. 250
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundacje kosztów doposażenia stanowiska pracy 267
 • Prace refundowane (staże, prace interwencyjne itp.) wew. 258
 • Szkolenia, KFS wew. 280
 • Sprawy dot. rozliczeń i refundacji wew. 260
 • Sprawy dot. uzyskania zaświadczeń i terminów stawiennictwa wew. 252, 257, 268
 • Oferty pracy wew. 261
 • Zatrudnianie cudzoziemców wew. 254
 • Projekty, programy 266

Zachęcamy do korzystania z dostępnych usług elektronicznych bez wychodzenia z domu poprzez portal www.praca.gov.pl lub poprzez stronę internetową http://www.pup.zory.pl/uslugi_elektroniczne/e-formularze.html

Jeżeli nie posiadasz profilu zaufanego, skorzystaj z usługi bankowości elektronicznej oferowanej przez Twój bank. Założysz taki profil bez wychodzenia z domu (nie wiesz jak – zadzwoń –pomożemy!) Za pomocą profilu zaufanego załatwisz wiele spraw w innych urzędach.

Osoby bezrobotne, które mają wyznaczony termin  w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy proszone są o kontakt telefoniczny lub mailowy ze swoim doradcą klienta w celu ustalenia kolejnego terminu kontaktu.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Spółka z o.o.

W trosce o bezpieczeństwo klientów i pracowników prosimy o załatwianie wszelkich spraw telefonicznie, drogą mailową lub pocztą tradycyjną. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba wizyty osobistej w przedsiębiorstwie, prosimy o telefoniczne uzgodnienie wizyty z pracownikiem PWiK.
Zgłoszenie awarii – tel. 32 43 41 915
Telefony: 32 43 44 63132 43 44 632
Dział GH- handlowy nr wew. 16
Dział TI- inwestycji nr wew. 34
Dział TU - uzgodnień i ewidencji majątku nr wew. 64
Wydział TC- energetyczny nr wew. 74
Dyspozytor wew. 42/ tel. kom.693-390-973

Adresy e-mail:
Sekretariat: sekretariat@pwik.zory.pl
Biuro Obsługi Klienta: ebok@pwik.zory.pl

Zarząd Budynków Miejskich w Żorach

Prosimy o ograniczenie wizyt w ZBM. Informujemy także, że odwołane są przyjęcia stron przez Dyrektora ZBM. W celu uzyskania informacji zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego lub poprzez e-mai:
- tel. 32 435 64 64
- e-mail: zbm@zbmzory.pl
Zgodnie z obowiązującą procedurą zawiadamiamy, że poczta elektroniczna może być rozpatrywana pod warunkiem spełnienia poniższych wymogów:
1) winna zawierać Imię i nazwisko osoby piszącej
2) powinna zawierać adres.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa prosimy o ograniczenie wizyt w ośrodku do niezbędnego minimum.

Od poniedziałku, 16 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żorach będzie funkcjonował punkt informacyjny, w którym będzie można  zgłosić prośbę o kontakt z pracownikiem socjalnym. Rekomendujemy jednak kontakt:
- telefoniczny: 32 43 42 412,  32 43 43 713,  570 001 795
- e-mailowy: mops@mops.zory.pl

W przypadku wizyt priorytet mają sprawy niecierpiące zwłoki, będące już w toku, wezwania lub umówione wcześniej spotkania. W takim przypadku prosimy o zachowanie bezpieczeństwa niezbędnego zarówno dla klientów jak również pracowników tutejszego Ośrodka.

Poniżej podajemy listę telefonów najważniejszych komórek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach, do których należy dzwonić załatwiając sprawy.

- MOPS ( główna siedziba ) -  Żory ul. Księcia  Przemysława 2,  telefon  (32) 43-42-412, (32) 43-43-713,  570-001-795
- Zespół do spraw związanych z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Żory ul. Piastów Górnośląskich 4, telefon  506 -140 – 671
- Zespół Wsparcia Osób Starszych i Niepełnosprawnych, Żory ul. Boryńska 13,  telefon  (32) 435-78-40 wew.23
- Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Żory ul. Boryńska 13, telefon  ( 32) 435 78 40 wew. 28
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Żory ul. Boryńska 13, telefon  ( 32) 435-78- 40 wew. 21
- Noclegownia  Żory ul. Gwarków 5a, telefon  691-122-070 ( tylko od 18.00-8.00 )
- Schronisko dla osób bezdomnych, Żory ul. Gwarków 5, telefon  570- 278- 444
- Świetlica dla dzieci „Horyzont”, Żory Os. Pawlikowskiego PU 13, telefon  (32) 435-72-55
- Dział Świadczeń Rodzinnych, Żory Rynek  9, telefon  (32) 43- 48- 178 do 183,  (32) 43-48-139, (32) 43- 48-190 do 192

Pracownicy socjalni pełnią swoje dyżury w punktach na terenie miasta
Punkt terenowy nr 1 i 7 ma swoją siedzibę w Żorach ul. Księcia Przemysłowa 2 ( wejście boczne siedziby MOPS). Telefon:  (32) 43-42-412 wew. 20, (32) 43-43-713 wew. 20
Punkt terenowy nr 1 obsługuje mieszkańców: os. Korfantego, Dzielnice: Kleszczówka, Stare Miasto, Rowień, Wygoda, Folwarki, Zachód i ul. Kolejową
Punkt terenowy nr 7 obsługuje: mieszkania chronione w Żorach na ul. Promiennej, Piastów Górnośląskich 4, Hospicjum, ul. Widok 2.

Punkt terenowy nr 2 ma swoją siedzibę w Żorach ul. Księcia Przemysława 2. Telefon: (32) 43-42-412 wew. 16, (32) 43-43-713 wew. 16.
Punkt terenowy nr 2 obsługuje mieszkańców: os. Księcia Władysława, os. 700-lecia, al. Wojska Polskiego, ul. Folwarecką (do świateł), os. Poetów (pomiędzy ul. Folwarecką i Rybnicką), ul. Boryńską (od Policji do al. Zjednoczonej Europy), ul. Rybnicką

- Punkt terenowy nr 3 i nr 4  ma swoją siedzibę w Żorach os. Pawlikowskiego PU-13. Telefon: 516-766-279
Punkt terenowy nr 3 obsługuje mieszkańców: os. Pawlikowskiego, ul. Promiennej, ul. Orlej, ul. Sokolej, ul. Jastrzębiej.
Punkt terenowy nr 4 obsługuje mieszkańców: os. Powstańców Śląskich, Hańcówki, ul. Malinowej.

Punkt terenowy nr 5  ma swoją siedzibę w Żorach os. Pawlikowskiego PU-13. Telefon: (32) 43-56-002
Punkt terenowy nr 5 obsługuje mieszkańców: os. Sikorskiego, Baranowic, Osin, ul. Boryńskiej (od al. Zjednoczonej Europy), św. Stanisława, i dzielnicę Kleszczów.

Punkt terenowy nr 6 ma swoją siedzibę w Żorach ul. Gwarków 5A. Telefon: (32) 43-58-690.
Punkt terenowy nr 6 obsługuje mieszkańców: Dzielnicy Rój i Rogoźna.

Ze względu na zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne związane z koronawirusem COVID-19, informujemy, że zostały zamknięte następujące placówki:
- Klub „Senior+” przy ul. Kłokocińskiej 78 a
- Placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla dzieci  „Horyzont”, Żory os. Pawlikowskiego PU 13
- Wstrzymane zostają wszystkie działania dodatkowo realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żorach.

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców bardzo prosimy o ograniczenie wizyt w Żorskim Centrum Organizacji Pozarządowych do niezbędnego minimum.
Poniżej zamieszczamy pełną listę numerów telefonów oraz adresów mailowych do poszczególnych komórek organizacyjnych Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych. Pracownicy poinformują w jaki sposób załatwić sprawę.
Telefony kontaktowe do Żorskiego Centrum Organizacji Pozarządowych są czynne codziennie w godzinach 08:00-16:00. Zachęcamy do skorzystania z kontaktu telefonicznego i internetowego.
Telefon główny:  32 43 55 111

Wsparcie Ekonomii Społecznej:
+48 694 491 924
biuro@cop.zory.pl

Centrum Integracji Społecznej:
+48 533 110 921
cis@cop.zory.pl

Dział kadr i płac:
+48 884 313 176

Wsparcie merytoryczne organizacji pozarządowych

Żorskie Centrum Organizacji Pozarządowych wdrożyło działania mające na celu niwelowanie zagrożenia koronawirusem. Organizacje pozarządowe nie pozostają bez wsparcia pracowników. Dzięki nowym technologiom oraz dzięki temu, że aktualnie prowadzone nabory ofert na realizację zadań publicznych zostały ogłoszone poprzez serwis Witkac.pl mamy możliwość wspierania organizacji on-line. Każdą organizację, która potrzebuje wsparcia w pisaniu wniosków o dotację na realizację zadań publicznych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy, oraz przez portale społecznościowe.
Tel. 694 491 924, Mail: biuro@cop.zory.pl

Miejski Dom Pomocy Społecznej

W Miejskim Domu Pomocy Społecznej w Żorach wprowadzono zakaz odwiedzin do odwołania. Klienci, członkowie rodzin mogą się kontaktować drogą elektroniczną na adres: biuro@mdps.zory.pl i telefonicznie pod nr 32 43 42 250.

Muzeum Miejskie w Żorach

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie zwiedzających, zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w porozumieniu z Urzędem Miasta Żory, Muzeum Miejskie w Żorach jest niedostępne dla zwiedzających do końca marca. W tym terminie nie odbywają się też zaplanowane wcześniej lekcje i spotkania muzealne. Muzeum zawiesiło działalność kulturalną do 31 marca.

Pracują natomiast sekretariat i poszczególne działy Muzeum, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 16:00.

Jednocześnie zachęcamy do wirtualnego zwiedzania Muzeum: wystawy Nasza tożsamość, pod adresem: www.naszatozsamosc.pl, i Polskie poznawanie świata, pod adresem: www.polskiepoznawanieswiata.pl.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach i wszystkie placówki mu podlegające wraz z  kinem „Na Starówce” i Centrum Edukacji Regionalnej zawieszają działalność na okres od 12 marca do 25 marca br.

Odwołane są wszystkie zajęcia stałe, seanse filmowe, a także zaplanowane imprezy.  Na wszystkie wydarzenia, które zostały odwołane lub odbędą się w innych terminach jest możliwość zwrotu biletów w kasie Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Dolne Przedmieście 1. W przypadku zachowania biletów na imprezy, które odbędą się, ale w późniejszych terminach, bilety zachowują ważność.

14.03 V Żorski aMOK bluesowy – impreza odwołana

20.03  Koncert ŻOR „Pamięci Lothara Dziwokiego” – koncert przesunięty na 16 października

22.03 Teatralna Niedziela „Szewczyk Dratewka” – spektakl przełożony na 24 maja

23.03 Spektakl „Kolacja Pożegnalna” – spektakl będzie przesunięty na 20 września

28.03 Kabaret „Moherowe Berety” – impreza odwołana

19.04 Festiwal ALTERNATYWY 4. - koncert Natalii Przybysz przeniesiony na 13 listopada.

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach

Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach zostaje zamknięta od 12 do 25 marca 2020 r. włącznie. Termin ten może ulec zmianie.

Wszystkie zaplanowane wydarzenia z udziałem publiczności oraz zajęcia stałe zostają odwołane. Nie funkcjonuje usługa „Książka na telefon”.

Rozpoczęte wypożyczenia zostają automatycznie przedłużone o stosowną ilość dni. Nie będą naliczane kary za niezwrócone w czasie zamknięcia Biblioteki zbiory.

Wszystkie aktualne informacje i komunikaty związane z bieżącą działalnością Biblioteki znajdują się na stronach www.mbpzory.pl oraz www.facebook.com/mbpzory.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również