Wiadomości z Żor

Dzień otwarty programu "Z przyszłością w Żorach"! Sprawdź, jak wyglądają nowe mieszkania

  • Dodano: 2024-02-23 10:30

"Z przyszłością w Żorach" to unikatowy w skali całego kraju program, realizowany w naszym mieście, by stworzyć jak najlepsze warunki do zamieszkania w Żorach. W sumie w ramach programu powstanie aż 1,5 tysiąca mieszkań! Kolejne są już gotowe i można je będzie zobaczyć już 27 lutego podczas Dnia Otwartego programu „Z przyszłością w Żorach”.

Dzień Otwarty odbędzie się we wtorek, 27 lutego w godzinach 10:00 - 17:00 w nowym budynku przy ul. Jastrzębiej 8. To doskonała okazja by zwiedzić budynek, zobaczyć jak wyglądają mieszkania, komórki lokatorskie i garaże oraz dowiedzieć się więcej o warunkach wynajmu mieszkania w ramach programu „Z przyszłością w Żorach”. Oprowadzali i odpowiadali na pytania będą pracownicy Zarządu Budynków Miejskich, legitymujący się żółtymi identyfikatorami (podobnymi do plakatu). Podczas Dnia Otwartego dla gości dostępne będą miejsca w parkingu podziemnym budynku przy ul. Jastrzębiej 8.

Setki mieszkań w budowie

W ramach programu „Z przyszłością w Żorach” przy Alei Zjednoczonej Europy oraz Alei Ar­mii Krajowej powstały nowoczesne budyn­ki wielorodzinne, w których stworzonych zostało już 396 mieszkań przeznaczonych na wynajem. Kolejnym etapem była budowa no­wych budynków o roboczych numerach 1-2 oraz 3 na osiedlu Pawlikowskiego. W pierw­szym z nich zaplanowano 187, a w drugim 101 mieszkań, czyli łącznie aż 288 nowych mieszkań. Będą one miały powierzchnię od 28 do aż 91 m2. Powstanie też 171 miejsc w garażach podziemnych oraz 261 miejsc postojowych obok budynków. Budynek nr 3 jest już ukończony i właśnie tam odbędzie się Dzień Otwarty, zaś budynek 1-2 powinien zostać oddany do użytku jesienią tego roku.

Złóż wniosek i ciesz się nowym mieszkaniem

Mieszkania powstające w ramach pro­gramu „Z przyszłością w Żorach” cieszą się dużym zainteresowaniem. Dzieje się tak między innymi dlatego, że czynsz jest w nich niższy niż rynkowy, a same miesz­kania będzie można w późniejszym czasie wykupić z bonifikatą. Osoby zaintereso­wane zamieszkaniem w nowych budynkach cały czas mogą wnioskować o przydział lokalu mieszkalnego. Jak należy to zrobić?

Osoba chcąca ubiegać się o mieszka­nie w ramach programu „Z przyszłością w Żorach” składa wniosek w Zarządzie Budynków Miejskich. Do wniosku należy dołączyć deklarację o wysokości osiąga­nych dochodów i oświadczenie o stanie majątkowym, a ponadto takie dokumen­ty jak: zaświadczenie o zarobkach, czy potwierdzenie pobieranych alimentów. Zarówno wzór wniosku, jak i załączni­ki można pobrać ze strony internetowej www.zbmzory.pl.

Prawidłowo wypełniony wniosek, wraz z załącznikami można przesłać drogą ma­ilową na adres: zprzyszlosciawzorach@zbmzory.pl, tradycyjną korespondencją, bądź złożyć osobiście w siedzibie Zarzą­du Budynków Miejskich przy Alei Wojska Polskiego 4A. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości można pod nr tel. 32 43 56 464 wew. 42 i 43 kontaktować się z pra­cownikami Działu Zarządzania Lokalami Gminnymi Zarządu Budynków Miejskich w Żorach, którzy służą pomocą wszystkim zainteresowanym programem.

Złożone wnioski będą następnie we­ryfikowane przez komisję mieszkaniową. Osoby, których wnioski rozpatrzone zosta­ną pozytywnie, zostaną wpisane na listę oczekujących na wskazanie mieszkania. Wnioskodawca we wniosku określa prio­rytety dotyczące mieszkania takie jak: wa­runki techniczne, wielkość itp. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów na najemców, przedstawiając ofertę zawarcia umowy ZMB uwzględnia te uwagi, tak aby wskazany lokal był dla każdego „mieszka­niem marzeń”.

Cel? Ponad 1,5 tysiąca nowych mieszkań!

Wielkość dotychczasowych inwestycji mieszkaniowych Miasta Żory jest impo­nująca i niespotykana w skali całego kra­ju. Władze miasta nie chcą jednak na tym poprzestać.

- Biorąc pod uwagę zaintere­sowanie programem oraz ogrom potrzeb mieszkaniowych w naszym mieście i re­gionie, planujemy dalsze rozwijanie pro­jektu. Opracowujemy już projekt budowy kolejnych budynków z mieszkaniami na wynajem na miejskim terenie. Łącznie w ramach programu planowana jest bu­dowa ponad półtora tysiąca mieszkań – mówi Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Nowa inwestycja miałaby powstać mię­dzy Aleją Zjednoczonej Europy oraz ulica­mi Osińską i Handlową. Planowana jest tam budowa 6 budynków, z których każdy będzie miał 9 kondygnacji mieszkanio­wych i dwie parkingowe. Budynki byłyby zgrupowane w 3 zespoły - każdy po dwa połączone wewnętrznym rekreacyjnym dziedzińcem, umieszczonym na dachach kondygnacji garażowej. W ramach każde­go z trzech zespołów powstałby również wydzielony pawilon usługowy. Wstępna koncepcja zakłada budowę 468 mieszkań oraz 492 miejsc postojowych w garażach i 258 miejsc postojowych naziemnych.

Nowe rozwiązania i nowa jakość

Zaawansowane są także prace nad budową kolejnego nowoczesnego osiedla wielomieszkaniowego, które ma powstać przy skrzyżowaniu ul. Okrężnej i Alei Jana Pawła II. - W formule innowacyjnego partnerstwa publiczno-prywatnego planowana jest budowa pięciu budynków komunalnych, cechujących się ograniczonym czynszem. W każdy z tych budynków powstanie około 80 mieszkań, tworząc łącznie kompleks aż 400 komfortowych lokali mieszkalnych. Projekt zostanie zrealizowany w taki sposób, abyśmy mogli uzyskać wsparcie finansowe poprzez dotacje udzielone przez Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Będzie ono stanowiło minimum 80% całkowitego budżetu projektu – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Wszystkie mieszkania na tym nowoczesnym osiedlu zostaną zaprojektowane oraz wykończone według najwyższych standardów. Każde mieszkanie będzie wyposażone w kuchnię ze stałym podstawowym umeblowaniem, podstawowe wyposażenie łazienki, a także podłogi wyłożone panelami i gresami, co uczyni je gotowymi do natychmiastowego zamieszkania.

Cała inwestycja będzie realizowana w oparciu o model „zaprojektuj i wybuduj”, a jej ukończenie jest planowane w ciągu trzech lat. Na 2024 roku przewidziano projektowanie oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń i decyzji administracyjnych, zaś w dwóch kolejnych latach budowę oraz wyposażenie.

- To będzie zupełnie nowe rozwiązanie i nowa lepsza jakość jeśli chodzi o budownictwo komunalne w naszym kraju. Dzięki takim rozwiązaniom chcemy sprawić, że Żory będą niezwykle atrakcyjnym miejscem do zamieszkania – mówi Waldemar Socha.

Dzień otwarty programu "Z przyszłością w Żorach"! Sprawdź, jak wyglądają nowe mieszkania / fot. UM Żory

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również