Wiadomości z Żor

35 mln zł dla Żor z Rządowego Funduszu Polski Ład

  • Dodano: 2022-06-01 12:00

Ogłoszono wyniki II naboru wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nasze miasto otrzymało w sumie aż 35 mln zła na inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Warszowickiej oraz modernizacją energetyczną i rozbudową pięciu żorskich obiektów użyteczności publicznej.

Żory: 35 mln zł rządowego dofinansowanie

Dofinansowanie w wysokości 4 999 999,00 zł Żory otrzymały na projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi Warszowickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory”. Całkowita wartość tej inwestycji to 5 263 157,00 zł, a pozostałe środku będą pochodziły z budżetu miast.

W ramach tego projektu zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ulic: Wiosennej, Warszowickiej, Hlonda, Gawliny, Damrota, Bogedaina, Sławika, Wolnego oraz Kwiatkowskiego. Dla inwestycji został już opracowany projekt budowlany, wydane zostało ostateczne pozwolenia na budowę oraz nabyty został teren pod przepompownię ścieków. Dofinansowane przedsięwzięcie obejmie budowę: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3140 m, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 1058 m oraz przepompowni ścieków. Dodatkowo w ramach kompleksowego projektu zaplanowano przebudowę ul. Warszowickiej na odcinku 840 m wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego na jej odcinku od ul. Głównej do ul. Kwiatkowskiego liczącym 1000 m. Działania te wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w  ruchu drogowym, rowerowym i pieszym w dzielnicy Osiny. Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to koniec sierpnia 2023 roku.

Drugi z projektów, który otrzymał dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu nosi nazwę „Poprawa efektywności energetycznej w żorskich  placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową”. Polega on na modernizacji energetycznej oraz rozbudowie aż 5 obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Żor. Miasto zaplanowało termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 przy ul. Słonecznej (Dzielnica Kleszczówka), termomodernizację i rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 przy ul. Rybnickiej (Dzielnica Rowień-Folwarki), a także rozbudowę, przebudowę placu zabaw i budowę boiska dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 przy ul. Szkolnej (Dzielnica Osiny) oraz remont elewacji, drenaż obiektu i docieplenie dachu filii Szkoły Podstawowej nr 3, przy ul. Klimka 3 (Dzielnica Śródmieście). Dodatkowo termomodernizację przejdzie też hala sportowa w Dzielnicy Rogoźna. Zakres inwestycji uzależniony jest od charakterystyki konkretnego obiektu, potrzeb wynikających  z przeprowadzonych wcześniej audytów energetycznych oraz postulatów zgłaszanych przez lokalną społeczność w zakresie dostosowania ich powierzchni i innych parametrów do obecnych realiów. Docelowo to audyty energetyczne  i dokumentacja techniczna wskażą rozwiązania przynoszące najwyższą efektywność użytkowania obiektów.

- Budynki planowane do termomodernizacji to przykłady tak zwanego „starego budownictwa”, generujące istotne straty ciepła. Ze względów ekonomicznych i środowiskowych konieczna jest tam więc poprawa wykorzystania energii. Rozbudowy zaplanowano zaś w tych szkołach, gdzie ze względu na intensywnie rozwijające się budownictwo mieszkalne zaczyna brakować miejsc – podkreśla Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

Przewidywany koszt realizacji tego projektu to 33 333 333,00 zł, z czego dofinansowanie z Polskiego Ładu wyniesie 30 000 000,00 zł, a pozostałe środki będą pochodziły z budżetu Miasta Żory. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec sierpnia 2024 roku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.