Wiadomości z Żor

Naruszenie dóbr osobistych

  • Dodano: 2020-09-23 08:15, aktualizacja: 2020-09-24 08:15

Dobra osobiste przysługują każdemu człowiekowi, zaś ich ochrona jest gwarantowana konkretnymi przepisami. W przypadku naruszenia cudzych dóbr osobistych sprawca musi liczyć się z odpowiedzialnością, która może go słono kosztować. Jakie zatem roszczenia przysługują pokrzywdzonemu?

Pomoc z zakresu prawa cywilnego

Pomoc prawna może przybierać różne formy – reprezentacji przed sądem, sporządzenia odpowiednich pism procesowych, czy choćby udzielenia porady na konkretny temat. Dotyczy to także spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Zagadnienie ochrony dóbr osobistych znajduje się właśnie w tej kategorii.

Aby móc jednak mówić o zakresie ochrony dóbr osobistych, najpierw trzeba dokładnie wyjaśnić to pojęcie. Gdzie szukać odpowiednich informacji na ten temat? Najlepiej oczywiście bezpośrednio u adwokata lub radcy prawnego, którzy specjalizują się w tego rodzaju sprawach.

Gdzie jednak znaleźć dobrą kancelarię, która podejdzie do sprawy z należytą starannością i dokładnością? Najszybciej w internecie lub za pośrednictwem znajomym. Przykładowo, jeśli szukacie Państwo kancelarii prawnej z Rzeszowa, wystarczy wpisać taką frazę w dowolną wyszukiwarkę internetową – wyświetli się wówczas lista dostępnych prawników z tego miasta i pobliskiego rejonu.

Roszczenia z tytułu naruszenia dóbr osobistych

Dobra osobiste zawierają szereg różnych elementów, wśród których wymienić można imię, nazwisko, prawo do wolności wyznania, miejsce zamieszkania czy wreszcie godność. Zgodnie z treścią art. 24 Kodeksu cywilnego, ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Pokrzywdzony może również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Jak słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 18 lutego 2020 r. (sygn. akt V ACa 606/19) - o tym, czy naruszenie dobra osobistego zostało istotnie dokonane, decyduje obiektywna ocena konkretnych okoliczności faktycznych, nie zaś subiektywne odczucie osoby zainteresowanej. Do takiej konstatacji prowadzi też brzmienie art. 24 § 1 zd. 1 KC, w myśl którego ten, czyje dobro osobiste zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania chyba, że nie jest ono bezprawne. O bezprawności zaś może być mowa wtedy, kiedy to cudze działanie narusza ustanowione konkretne nakazy i zakazy. W pojęciu bezprawności czynności nie mieszczą się natomiast uchybienia, omyłki, niedokładności, przeinaczenia i inne wadliwości pozbawione cech ocennych wobec określonej osoby.

Pomoc prawna w ochronie dóbr osobistych

Skuteczna ochrona dóbr osobistych oraz wyegzekwowanie roszczeń z niej wynikających praktycznie zawsze wymagają wsparcia prawnego. Czasami coś co wydaje się być naruszeniem omawianych dóbr, wcale nim nie jest. Jeżeli jednak dojdzie do takiego zdarzenia, ochrona dóbr może być problematyczna i nierzadko znajduje swój finał w sądzie. Wszystko to sprawia, że pomoc doświadczonego adwokata lub radcy prawnego jest na wagę złota.

Samodzielna walka z prawnikami przeciwnika nie jest rozsądnym pomysłem, skutkiem czego może być nie tylko przegrana twórcy, ale także konieczność zapłaty odszkodowania wobec pozwanego (nie wspominając już o wysokich kosztach sądowych).

Procedura dochodzenia zadośćuczynienia, czy nawet odszkodowania z tytułu naruszenia dóbr osobistych jest bardzo złożona. Każdorazowo należy dokonać analizy okoliczności całej sprawy i dopiero wówczas zaproponować klientowi konkretne rozwiązania prawne. Jeśli się na nie zgodzi, bez problemu można zainicjować całą sprawę, czasami unikając nawet drogi sądowej.

Jeśli potrzebujecie Państwo wsparcia prawnego lub szukacie wartościowych i sprawdzonych informacji, warto odwiedzić stronę Kancelarii TMH.

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Rzeszów Kancelaria Prawna TMH
ul. Dominikańska 1A
35-077 Rzeszów
Tel: (17) 307 07 66

Polecamy również:

https://zory.com.pl/is,przestepstwo-platnej-protekcji,270925,928020.html
https://zory.com.pl/is,jak-wyglada-skladanie-zeznan-w-sadzie-lub-prokuraturze,270925,927962.html

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.