Wiadomości z Żor

Przestępstwo płatnej protekcji

  • Dodano: 2020-06-02 08:30, aktualizacja: 2020-06-02 08:46

Powoływanie się na wpływy przy załatwianiu różnych spraw może być bardzo ryzykowne. Płatna protekcja może być uznana bowiem za czyn zabroniony rodzić będzie poważne konsekwencje prawne. Oczywiście każda sprawa jest inna, stąd też i kara może być bardzo zróżnicowana – dotyczy to tak naprawdę każdego czynu zabronionego.

 

Pomoc adwokata w sprawie karnej

Rola adwokata w sprawie karnej nie ogranicza się tylko do obrony swojego klienta, choć ta z oczywistych względów jest najistotniejsza. Pełnomocnik wybranej osoby dokonuje szeregu innych czynności, takich jak:

  • udzielanie odpowiedzi na zadawane pytania klienta,

  • sporządzanie opinii prawnych oraz pism procesowych,

  • reprezentacja klienta przed organami ścigania oraz w postępowaniu sądowym,

  • dochodzenie należności odszkodowawczych za niesłuszne skazanie lub popełnione przestępstwo.

Adwokat specjalizujący się w sprawach karnych może występować nie tylko jako pełnomocnik podejrzanego lub oskarżonego o popełnienie konkretnego czynu zabronionego, ale także i reprezentant pokrzywdzonego (lub członków jego rodziny, gdy pokrzywdzony zmarł).

Płatna protekcja

Pomoc adwokata może być wręcz niezbędna, jeśli dana osoba jest oskarżana o czyn z art. 230 Kodeksu karnego. Zgodnie z treścią tego przepisu – każdy kto, powołując się na wpływy w instytucji państwowej, samorządowej, organizacji międzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponującej środkami publicznymi albo wywołując przekonanie innej osoby lub utwierdzając ją w przekonaniu o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy w zamian za korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Co ciekawe, powoływanie się na wpływy i podejmowanie się załatwienia określonej sprawy może podważać społeczne przekonanie, że organy te działają bezstronnie. Nawet „przechwalanie się o możliwościach”, jeżeli w ich wyniku dojdzie do zobowiązania się do podjęcia się pośrednictwa przy załatwieniu sprawy, może realizować znamiona przestępstwa. 

Czy adwokat jest potrzebny w sprawie karnej?

Udział adwokata w sprawie karnej jest obowiązkowy tylko w kilku przypadkach – gdy dana osoba jest oskarżona o popełnienie ciężkiej zbrodni, takiej jak np. zabójstwo. Z drugiej strony, lżejsze przewinienia nie powodują konieczności skorzystania z pomocy prawnej.

Pamiętajmy jednak, że sprawy karne wiążą się z uczestnictwem odpowiednich organów ścigania – policji lub prokuratury. To z kolei oznacza, że podejrzany lub oskarżony o popełnienie czynu zabronionego powinien być dobrze przygotowany do swojej obrony. Skuteczne działanie w tym zakresie może zagwarantować tak naprawdę doświadczony prawnik.

Każda sprawa karna wymaga odpowiedniego przygotowania i analizy okoliczności jej powstania. W praktyce powoduje to, że oskarżony lub podejrzany w zasadzie powinien skorzystać z pomocy adwokata w każdym przypadku. W przeciwnym razie istnieje ryzyko skazania i poniesienia odpowiednich dolegliwości za popełnione przestępstwo lub wykroczenie – wyjaśnia dr Aleksandra Rychlewska-Hotel, adwokat z Kancelarii Adwokackiej KARH w Krakowie i Katowicach.

Uzyskanie fachowej pomocy w sprawie karnej wymaga odpowiedniego przygotowania i zgromadzenia stosownych informacji - takie możecie Państwo uzyskać u prawników prawa karnego.

Specjalizacja karna takiej Kancelarii gwarantuje fachowe i kompleksowe podejście do każdej sprawy oraz wybór najskuteczniejszego rozwiązania dla danego klienta. Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba potrzebująca wsparcia występuje w roli pokrzywdzonego, podejrzanego, czy też oskarżonego.

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Kraków Sprawy Karne
dr Aleksandra Rychlewska-Hotel

ul. Rynek Dębnicki 6/3a

30-319 Kraków

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.