Wiadomości z Żor

Jak uniknąć podziału majątku po rozwodzie

  • Dodano: 2021-12-15 12:45

Kiedy dochodzi do małżeństwa, wówczas pomiędzy małżonkami powstaje małżeńska wspólność majątkowa. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że małżonkowie nie mają udziałów, jeśli chodzi o powstały majątek wspólny- należy do nich obojga. Niekiedy jednak próba czasu weryfikuję parę, w konsekwencji dochodzi do rozwodu i batalii o pieniądze. Co można zaliczyć do majątku wspólnego małżonków? W jaki sposób dokonać podziału majątku? Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku? Kiedy podział majątku nie będzie konieczny? Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z poniższym artykułem, który z pewnością rozwieje wszelkie wątpliwości czytelników w tym zakresie.

Co można zaliczyć do majątku wspólnego małżonków?

Po zawarciu małżeństwa para ma do czynienia z małżeńską wspólnością majątkową. Oznacza to, że mogą oni w dowolny sposób dysponować pieniędzmi. Co jednak wchodzi w skład majątku wspólnego? Otóż z pewnością są to pobierane wynagrodzenia za pracę, a także inne dochody, które mogą pochodzić z dowolnej działalności zarobkowej każdego małżonka. Przykładem jest umowa na zlecenie, umowa o dzieło, umowa o świadczenie usług, umowa wyboru, działalność gospodarcza. Majątkiem wspólnym są również wszystkie dochody z majątku wspólnego małżonków, m.in. z tytułu wynajmowania danej nieruchomości. Wspólne stają się wszelkie wierzytelności, nagrody za osobiste osiągnięcie, spółdzielcze prawo do lokalu, akcje i udziały znajdujące się na spółkach kapitałowych, środki zgromadzone na rachunku otwartym lub pracowniczym emerytalnym. Jakie inne elementy zaliczamy do majątku wspólnego małżonków? Nie w sposób nie wspomnieć o przedmiotach użycia domowego, roszczeniu o przeniesieniu własności gruntu za wynagrodzeniem, kwocie składek zewidencjonowanych, a także o gospodarstwie rolnym, o ile okoliczności sprawy na to wskazują. Warto pamiętać, że do majątku wspólnego nie wchodzą przedmioty, które zostały nabyte przed zawarciem małżeństwa.

W jaki sposób dokonać podziału majątku?

Wiemy już, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków. Warto posiąść nieco więcej informacji na temat tego, jak dokonać podziału. Podobnie, jak wygląda to w przypadku każdej sprawy cywilnej, możemy zdecydować się na drogę polubowną lub drogę sądową, w zależności od tego, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Czym zatem jest to pierwsze rozwiązanie? Małżonkowie zawierają pomiędzy sobą specjalną umowę. Jeśli w grę wchodzi nieruchomość, wówczas nie obędzie się bez zawarcia tej umowy przed notariuszem. Pamiętajmy jednak, że taka możliwość istnieje tylko wtedy, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku, a także wysokości ewentualnych spłat i dopłat. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas pozostaje nam droga sądowa. Dochodzi do postępowania rozwodowego, w wyniku którego sąd orzeknie o podziale majątku. Pamiętajmy jednak o jednym warunku - podział majątku http://klimkowski-kancelaria.pl nie może doprowadzić do nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Co to oznacza w praktyce? Będzie to niemożliwe w sytuacji, kiedy małżonkowie są silnie skonfliktowani, natomiast majątek jest bardzo duży. Alternatywnym rozwiązaniem jest podział majątku po sądowym orzeczeniu rozwodu. Wówczas wszczyna się postępowanie o podział majątku przed sądem rejonowym.

Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie podziału majątku?

Postępowanie w sprawie podziału majątku wszczyna się po tym, jak wspólność majątkowa ustaje. Z praktycznego punktu widzenia kluczowe jest uzyskanie rozwodu. Warto pamiętać, że tego typu sprawy są dość kosztowne- wniosek wymaga od nas uiszczenia zapłaty w wysokości 1000 zł. Dodatkowo możliwe jest doliczenie kosztów, które jest bezpośrednio związane z opinią biegłych rzeczoznawców- będą oni szacować wartość posiadanych ruchomości i nieruchomości. Nie w sposób nie wspomnieć o ewentualnych kosztach zastępstwa adwokackiego. Po ustaniu wspólności majątkowej małżonkowie mają identyczny udział. W postępowaniu o podział małżonkowie mogą jednak żądać, aby ustalenie majątku nastąpiło razem ze stopniem przyczynienia się do powstania danego majątku. Do takich incydentów dochodzi, kiedy tylko jeden małżonek pracował i zajmował się utrzymywaniem rodziny. Oczywiście uwzględniany jest fakt związany z większymi nakładami na wychowanie dzieci i dbaniem o gospodarstwo domowe. Podział majątku http://www.scenariusz.edu.pl/dlaczego-malzenstwa-sie-rozpadaja/ jest korzystny dla obu stron, ze względu na to, że możliwe jest nabycie niektórych składników z majątku wspólnego. W postępowaniu o podział małżonek, który jest przekonany, że przyczynił się w większym stopniu do powstania majątku, może zażądać nierównych udziałów.

Kiedy podział majątku nie będzie konieczny?

Aby uniknąć podziału majątku po rozwodzie, możliwe jest podpisanie intercyzy. Jest to sposób na wprowadzenie rozdzielności majątkowej małżonków. W praktyce oznacza to, że majątek wspólny małżonków nie istnieje, dlatego nie byłoby co dzielić. Podobnie wygląda to w sytuacji, kiedy małżonkowie nie posiadają wartościowego majątku, biorąc także pod uwagę fakt, że już sama opłata za postępowanie sądowe wynosi 1000 zł.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.