Wiadomości z Żor

Ile trwa rozwód w Polsce?

  • Dodano: 2020-05-22 08:00, aktualizacja: 2020-05-22 08:02

Czas trwania sprawy rozwodowej zależy od wielu różnych czynników. Wiele osób sądzi, że postępowanie sądowe musi trwać co najmniej kilka lat – nic bardziej mylnego, choć oczywiście zdarzają się i takie sprawy. Ile zatem trwa rozwód w Polsce?

Pozew rozwodowy i czas oczekiwania na sprawę

Każdy rozwód wymaga złożenia pozwu – bez niego nie będzie możliwe zainicjowanie danego postępowania. Skierowanie sprawy do sądu to jednak dopiero pierwszy krok do uzyskania rozwodu. Jeśli pismo procesowe nie będzie spełniało wymagań lub nie zostanie opłacone, sąd wzywa do uzupełnienia danego braku w terminie 7 dni od chwili odebrania stosownego wezwania. Jeśli tego nie zrobimy, sprawa w ogóle nie trafi na wokandę, a wadliwy pozew zostanie zwrócony do nadawcy.

Sporządzenie pozwu wymaga stosownej wiedzy i doświadczenia, a to posiada tylko wyspecjalizowany prawnik. Jeśli zastanawiasz się jak napisać dobre pismo procesowe, warto zajrzeć na stronę www.adowkatrozwod.pl – znajdziesz tam naprawdę sporo cennej wiedzy z zakresu rozwodów.

Złożenie prawidłowego pozwu rozwodowego nie oznacza automatycznego wyznaczenia rozprawy – na to trzeba bowiem poczekać. Pozwany otrzymuje odpis pozwu i może się do niego ustosunkować w ciągu 14 dni – jeśli tego nie zrobi, przyjmuje się, że zgadza się ze wszystkimi twierdzeniami powoda. Oczywiście działania pozwanego wydłużają czas trwania całej sprawy.

Co wpływa na wydłużenie postępowania rozwodowego?

Każdy rozwód jest inny, dlatego też nie można określić jak długo będzie trwała dana sprawa. Z drugiej strony istnieją okoliczności, które znacząco wydłużają całe postępowanie. Pamiętajmy, że wyznaczenie każdej rozprawy wydłuża rozpoznanie całej sprawy o kilka dobrych miesięcy – sądy są obłożone dużą ilością pracy, dlatego też czas pomiędzy jedną a drugą rozprawą to ok. 2-3 miesięcy.

Wpływ na wydłużenie czasu postępowania rozwodowego mają:

  • żądanie ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego oraz konieczność przeprowadzenia postępowania dowodowego – im więcej dowodów ma być przedstawionych w sądzie, tym dłużej potrwa cała sprawa,

  • żądanie ustalenia obowiązku alimentacyjnego względem wspólnych małoletnich dzieci stron lub jednego z małżonków,

  • żądanie dokonania podziału majątku wspólnego stron – w praktyce odradza się łączenie sprawy rozwodowej ze sprawą majątkową, ponieważ wydłuża to uzyskanie rozwodu nawet o 2-3 lata,

  • żądanie przyznania wyłącznej opieki nad wspólnym dzieckiem tylko jednemu z rodziców,

  • dodatkowe wnioski stron pojawiające się podczas postępowania – np. o powołanie biegłego określonej specjalności,

  • zmiany pełnomocników procesowych stron dokonywane w toku postępowania.

Oprócz ww. okoliczności bardzo istotny wpływ na czas trwania sprawy rozwodowej ma samo zachowanie się stron. Nawet jeśli małżonkowie podnoszą przed sądem kwestię opieki na dzieckiem, alimentów czy winy za rozkład pożycia, to ich ugodowe podejście znacznie przyspiesza wydanie wyroku.

Oczywiście wszelkie kłótnie, spory i niechęć do osiągnięcia kompromisu będą działały odwrotnie – każdy konflikt wydłuży czas postępowania.

Ile tak naprawdę trwa rozwód?

W przypadku rozwodów, gdzie małżonkowie są zgodni co do rozstania i nie występują spory w kwestii opieki nad dzieckiem i w zakresie ustalenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego, wydanie wyroku może nastąpić już na pierwszej rozprawie (będzie tak, gdy żadna ze stron nie kwestionuje stanowiska swojego przeciwnika).

Pamiętajmy przy tym, że pomiędzy złożeniem pozwu do sądu, a wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy upływa średnio od 3-6 miesięcy (w rzadkich przypadkach może to trwać nieco dłużej).

Jeśli strony nie są zgodne i wysuwają względem siebie dużą liczbę roszczeń, sprawa rozwodowa może potrwać nawet kilka lat. Jeśli nie jest skomplikowana, a liczba zgormadzonych dowodów nie jest duża, uzyskanie wyroku powinno zająć ok. roku. Jeżeli jednak strony zgromadziły pokaźny materiał dowodowy, zebrały sporą liczbę świadków oraz żądają podziału majątku wspólnego, rozwód będzie możliwy do uzyskania po ok. 3 latach od dnia wniesienia pozwu.

Co ciekawe, w Polsce zdarzały się też takie sprawy, gdzie strony oczekiwały na rozwód nawet 6 lat. Dodajmy jednak, że tak długie postępowania wynikały z konieczności dokonania podziału ogromnego majątku wspólnego stron na jednej rozprawie.

Odwołanie od rozwodu

Istotnym czynnikiem wpływającym na wydłużenie postępowania rozwodowego jest także odwołanie od wyroku. Orzeczenie sądu okręgowego nie oznacza, że cała sprawa jest automatycznie zakańczana. Od wyroku rozwiązującego małżeństwo każdej ze stron przysługuje apelacja – wnosi się ją do właściwego sądu apelacyjnego.

Jeśli co najmniej jeden z małżonków nie jest zadowolony z zapadłego rozstrzygnięcia, ma prawo się odwołać od niego w całości lub w części. Takie działanie przedłuża uzyskanie rozwodu średnio o kolejne 6 miesięcy (w niektórych przypadkach nawet o dłuższy okres czasu).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.