Wiadomości z Żor

Ważna zmiana dotycząca gospodarowania odpadami!

  • Dodano: 2019-09-17 10:45

Miasto informuje wszystkich mieszkańców o zmianach wprowadzonych w ramach nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mowa o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowelizacja ustawy dotyczy nieruchomości, u których nastąpiła zmiana właściciela, ale również ilości domowników zamieszkujących daną nieruchomość. W takim przypadku należy zgłosić ten fakt w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym np. zmieniła się liczba mieszkańców. Dotychczas należało to zrobić do 14 dni od nastąpienia zmiany. Opłatę należy uiścić za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Pamiętajmy, aby tego dopilnować, np. gdy przybędzie nam nowy członek rodziny.


Źródło: UM Żory

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.