Wiadomości z Żor

Uzyskaj dotacje i wymień urządzenie grzewcze w swoim domu!

  • Dodano: 2021-04-27 06:00, aktualizacja: 2021-04-27 06:18

W związku z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, Urząd Miasta Żory organizuje nabór wniosków do projektu, w który można uzyskać wysokie dofinansowanie do wymiany urządzeń grzewczych.

Warto wziąć w nim udział i włączyć się we wspólne starania o czyste powietrze w naszym mieście i regionie!

Spalanie śmieci i paliw niskiej jakości w domowych piecach, a także korzystanie z przestarzałych urządzeń grzewczych, to jedne z głównych przyczyn smogu w naszym regionie. Dlatego też naszym wspólnym interesem jest możliwie szybka wymiana przestarzałych urządzeń grzewczych, która jednak wymaga niemałych nakładów finansowych.

Dlatego Urząd Miasta Żory ogłasza nabór do projektu grantowegoumożliwiającego pozyskanie dotacji na wymianę kotłów niespełniających zapisów tzw. uchwały antysmogowej (kotły pozaklasowe i kotły klasy 3 wg normy PN-EN 303-5:2012). Projekt będzie realizowany w tzw. „formule grantowej”, gdzie przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej będzie po stronie Miasta Żory, zaś mieszkańcy chętni do wzięcia udziału w projekcie będą składali wnioski bezpośrednio do Urzędu Miasta. Po uzyskaniu dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (koniec roku 2021), wybór wykonawcy oraz  nadzór nad realizacją inwestycji będą należały już do mieszkańca.

Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie dla mieszkańców miasta Żory – osób fizycznych, zamieszkałych w budynkach jednorodzinnych.

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dopłatę będzie można uzyskać do następujących technologii:

  • pompy ciepła – 14 000,00 zł netto
  • kotły na pelet z biomasy – 8 000,00 zł netto
  • kotły gazowe – 10 000,00 zł netto
  • podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 11 000,00 zł netto

Kiedy nabór?

Nabór wniosków trwa od 26 kwietnia do 26 maja 2021 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miasta Żory.
Nie decyduje kolejność zgłoszeń a ocena w oparciu o kryteria punktowe zawarte w regulaminie naboru.

Dodatkowe informacje

  • Dotację będzie można łączyć z dofinansowaniem uzyskanym w ramach programu „Czyste Powietrze”,
  • Realizacja inwestycji będzie możliwa dopiero po podpisaniu umowy z Miastem Żory,
  • Wypłata dotacji będzie miała formę refundacji – po podpisaniu umowy z Miastem, mieszkaniec realizuje inwestycję i ponosi jej koszty, a grant zostaje wypłacony po akceptacji dokumentacji rozliczeniowej.
  • O zakwalifikowaniu do projektu będą decydowały kryteria punktowe.

Informacje w sprawie naboru  można uzyskać w Urzędzie Miasta Żory, w Zespole Zarządzania Energią telefonicznie pod 32 43 48 138 lub 32 43 48 145 oraz mailowo pod adresem: zze@um.zory.pl.

Informacje techniczne związane z projektem: konsultacje@planergia.pl oraz tel. 732 888 349.

Projekt pn. „Pozwólmy Miastu odetchnąć – wymiana urządzeń grzewczych na terenie Miasta Żory” planowany jest do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

DO POBRANIA:

Regulamin naboru

Załącznik 1
Wzór Wniosku o przyznanie grantu oraz wykaz załączników do wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami i upoważnieniem do reprezentowania przez pozostałych współwłaścicieli - jeżeli dotyczy

Załącznik 2
Zakres przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji w ramach Projektu grantowego oraz minimalne wymagania dla urządzeń

Załącznik 3
Minimalny zakres testów i pomiarów, po montażu instalacji objętej Projektem

Załącznik 4
Wzór Protokołu Odbioru

Załącznik 5
Ankieta techniczna

Załącznik 6
Katalog kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

Załącznik 7
Wzór umowy o powierzenie grantu

Załącznik 8
Wzór formularza rozliczania dotacji

Załącznik 9
Wzór deklaracji gotowości realizacji grantu

Załącznik 10
Wzór protokołu likwidacji/wyłączenia kotła

Ulotka informacyjna

Infografika 1

Infografika 2

Uzyskaj dotacje i wymień urządzenie grzewcze w swoim domu!

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.