Wiadomości z Żor

Trwa nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Sprawdź szczegóły!

  • Dodano: 2024-01-02 07:15, aktualizacja: 2024-01-02 11:28

Ogłoszono nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026.

Nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

Rekrutacja kandydatów ubiegających się o mandat Radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 rozpoczyna się z dniem 22 grudnia 2023 r. i potrwa do 25 lutego 2024 r.

Ogłoszenie listy nowo wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego
w kadencji 2024-2026 nastąpi do 22 marca 2024 r. Kalendarz wyborczy w wyborach do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego na lata 2024-2026 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Kadencja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego trwa 2 lata i rozpoczyna się z dniem ogłoszenia wyniku wyborów, zaś kandydatem może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • w dniu wyborów ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 lat;
  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  • działa na rzecz młodzieży z terenu województwa śląskiego w młodzieżowych radach jednostek samorządu terytorialnego, samorządach uczniowskich szkół ponadpodstawowych, samorządach studenckich, organizacjach pozarządowych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których celem jest działalność na rzecz dzieci i młodzieży lub działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty u wychowania;
  • wyraziła zgodę na kandydowanie oraz pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Śląskiego, przy czym w przypadku osób niepełnoletnich zgodę taką wyraża także rodzic lub opiekun prawny.

Jak zgłosić kandydata?

Zgłoszenia kandydatów na radnych dokonywane są przez:

  • młodzieżowe rady gmin lub młodzieżowe rady powiatów z terenu województwa śląskiego;
  • samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych lub samorządy studenckie uczelni wyższych, mających swoją siedzibę na terenie województwa śląskiego;
  • osoby fizyczne.

Każdy z podmiotów, o których mowa powyżej może dokonać zgłoszenia maksymalnie trzech kandydatów, a osoba fizyczna jednego kandydata. Wybory przeprowadzi komisja wyborcza poprzez losowanie w każdej z poszczególnych grup, o których mowa powyżej, osobno dla każdego okręgu wyborczego. Podział województwa na okręgi wyborcze, liczba mandatów przypadająca na dany okręg w każdej z grup zgłoszeń stanowi załącznik 2 do niniejszego ogłoszenia.

Formularz zgłoszeniowy kandydata ubiegającego się o mandat radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia w wersji papierowej wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z napisem: NIE OTWIERAĆ! osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (w godzinach pracy Urzędu) lub odesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Spraw Społecznych Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46,
40-037 Katowice, z dopiskiem: Nabór kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Dodatkowych informacji w sprawach związanych z naborem do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w kadencji 2024-2026 udzielają pracownicy departamentu Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (tel. 032 77 40 596, e-mail: mlodzi@slaskie.pl, edukacja@slaskie.pl).

Formularz zgłoszeniowy, jaki i wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Śląskiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również