Wiadomości z Żor

Ruszyła nowa edycja programu "Moja Woda"

  • Dodano: 2023-08-11 14:45

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków dla zadań wpisujących się w Program „Moja Woda” na lata 2020-2024. Mowa o dofinansowaniu instalacjach związanych z wodami opadowymi.

Nabór wniosków trwa od 3 sierpnia do 30 czerwca 2024 r.

Na co można uzyskać dofinansowanie

Zakup, dostawa, montaż, budowę, rozbudowę, uruchomienie następujących instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) o sumarycznej pojemność minimum 2 m3
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowej (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Zwrot 80% kosztów instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Maksymalna kwotą, jaką można uzyskać to 6 000 złotych na jedno przedsięwzięcie. Całościowa wartość inwestycji nie może być mniejsza niż 2 000 złotych. 

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której terenie znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli nieruchomości, którzy planują lub rozpoczęli budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r

Wniosek należy złożyć na obowiązującym formularzu za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW lub za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Więcej informacji dostępnych TUTAJ w zakładce Moja Woda 2023.

Ruszyła nowa edycja programu "Moja Woda"

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również