Wiadomości z Żor

Raport o stanie Gminy Miejskiej Żory za 2018 rok

  • Dodano: 2019-05-31 13:00

Szanowni Mieszkańcy,

Działania podejmowane przez władze samorządowe są najbliższe każdemu z nas, ponieważ bezpośrednio przekładają się na nasz komfort życia i otoczenie, w którym na co dzień żyjemy. Żory to miasto, które dzięki konsekwentnie realizowanej wizji od lat bardzo dynamicznie się rozwija. Dzięki aktywnym i skutecznym działaniom pozyskujemy wciąż nowych, poważnych inwestorów, którzy realizując w Żorach wielomilionowe, ambitne projekty tworzą miejsca pracy dla mieszkańców miasta i całego regionu. Dzięki realizacji spójnej i rozważnej, a zarazem odważnej wizji, nasze miasto przez ostatnie lata bardzo się zmieniło. Udało nam się znacznie zmniejszyć bezrobocie, ale też pozyskać dodatkowe wpływy do budżetu, pozwalające na nowe inwestycje, dzięki którym Żory stały się miastem przyjaznym do zamieszkania. Pozytywne zmiany, następujące w różnych dziedzinach życia, są widoczne gołym okiem.

Z jednego z najbiedniejszych miast, o najwyższej stopie bezrobocia na Śląsku staliśmy się regionalnym liderem i nowoczesną przestrzenią przyjazną mieszkańcom. Pozyskaliśmy setki milionów złotych środków zewnętrznych i przeprowadziliśmy ogromne inwestycje we wszystkich najważniejszych sferach funkcjonowania miasta, pamiętając przy tym o wszystkich grupach społecznych. Wprowadziliśmy innowacyjne projekty, takie jak Bezpłatna Komunikacja Miejska i pozyskaliśmy wielu znaczących inwestorów, dzięki czemu wzrosły możliwości rozwojowe Żor. Wciąż intensyfikujemy działania, by w naszym mieście żyło się coraz lepiej.

Przedstawienie raportu o stanie gminy to nowy obowiązek, wynikający ze zmian w ustawie o samorządzie gminnym. Prezentowany Państwu dokument jest bogatym źródłem informacji o Żorach, pokazującym w przystępny sposób, w jakiej kondycji znajdowało się nasze miasto na koniec 2018 roku. To pierwszy tego typu raport przedstawiany mieszkańcom i mam nadzieję, że pomoże on Państwu lepiej poznać Żory, dostarczając jednocześnie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania, dotyczące funkcjonowania naszego miasta.

Zachęcam do zapoznania się z raportem oraz zgłaszania uwag co do jego formy i treści. Postaramy się uwzględnić je przy tworzeniu podobnego raportu w kolejnych latach, tak, by jak najpełniej odpowiadał on potrzebom mieszkańców.

Waldemar Socha
Prezydent Miasta Żory

Przewodniczący Rady Miasta Żory informuje mieszkańców miasta Żory, że Rada Miasta podczas sesji w czwartek, 13 czerwca br. rozpatrzy raport Prezydenta Miasta o stanie gminy. Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym nad przedstawionym raportem przeprowadzona zostanie debata, w której mogą zabierać głos mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Żory za 2018 rok

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.