Wiadomości z Żor

Przed nami rok rekordowych inwestycji! Budżet miasta na 2022 rok uchwalony jednogłośnie

  • Dodano: 2022-01-04 10:00

Rada Miasta Żory jednogłośnie, głosami 23 radnych, uchwaliła budżet miasta na 2022 rok! Zawarto w nim rekordową kwotę aż 125 mln zł na wydatki majątkowe. Oznacza to, że w rozpoczętym właśnie roku w Żorach realizowanych będzie wiele inwestycji, które znacząco zmienią nasze miasto!

Uchwalono Budżet Miasta na rok 2022

Przygotowany przez Prezydenta Miasta Żory projekt budżetu na 2022 rok był przedmiotem prac radnych Rady Miasta Żory podczas posiedzeń komisji branżowych. W toku tych prac wniesiono poprawki, które zostały uwzględnione w ostatecznym kształcie miejskiego budżetu.

Ostatecznie w budżecie zaplanowano dochody w wysokości 435 795 728,72 zł. Wydatki oszacowano natomiast na kwotę na aż 501 498 914,65 zł. Oznacza to deficyt budżetowy w wysokości ponad 65 mln zł. W 2022 roku najwięcej środków z miejskiego budżetu przeznaczonych zostanie na działy: oświata i wychowanie - 186 mln zł; rodzina (w tym program Rodzina 500+) – 57,7 mln zł; kultura – 48,8 mln zł; transport – 47,8 mln zł oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 36 mln zł.

Pod względem inwestycji rok 2022 będzie rekordowy!

Na wydatki majątkowe zabezpieczono aż 125 mln zł, w tym 116 mln zł na inwestycje. To właśnie te wydatki świadczą o tym, jak bardzo gmina się rozwija, w jakim stopniu zaspokajamy oczekiwania i potrzeby mieszkańców – powiedział podczas sesji budżetowej Waldemar Socha – Prezydent Miasta Żory.

Kontynuacja już rozpoczętych inwestycji

W 2022 roku kontynuowane będą już trwające inwestycje oraz rozpoczętych zostanie wiele nowych. Trwają prace związane z renowacją zespołu parkowo-pałacowego w Baranowicach oraz budową parku rekreacyjno-sportowego – na ten cel w budżecie na 2022 rok zabezpieczono 13,2 mln zł. Kontynuowany będzie także remont zabytkowych kamienic przy ul. Pszczyńskiej 9 (975 tys. zł) oraz Dworcowej 7 (587 tys. zł).

Niebawem rozpoczną się prace związane z projektem pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. Szacunkowy koszt tej inwestycji to około 20 mln zł, a budżecie na 2022 rok zabezpieczono na ten cel 4,7 mln zł. Warto podkreślić, że basen powstanie w technologii tradycyjnej.

18 mln zł zabezpieczono na projekt „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”, obejmujący rewitalizację Parku Staromiejskiego przy ul. Rybnickiej, przebudowę ul. Klimka wraz z rewitalizacją znajdującego się przy niej założenia pocmentarnego, budowę nowej fontanny na Rynku oraz budowę tężni solankowej w Parku Cegielnia.

Ogromne środki przeznaczone zostaną na poprawę infrastruktury drogowej w Żorach

15 mln zł kosztowała będzie przebudowa i budowa dróg lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju Gminy Miejskiej Żory, obejmująca: budowę ul. Bażanciej, przebudowę skrzyżowania ul. Wodzisławskiej i ul. Rolniczej oraz budowę łącznika do Osiedla Europejskiego, przebudowę ul. Szoszowskiej i ul. Dworskiej, przebudowę ul. Ogrodowej, przedłużenie al. Armii Krajowej wraz z budową ronda turbinowego oraz przebudowę ul. Fabrycznej – II etap. Ponadto 5 mln zł pochłonie poprawa jakości dróg lokalnych, obejmująca wykonanie nowej nawierzchni m.in. na ul. Osińskiej, Stodolnej, Rybnickiej, al. Armii Krajowej; budowę nowego chodnika wraz ze ścieżką rowerową przy ul. Rybnickiej i Bankowej; przebudowę chodnika przy ul. Minimalnej, ul. Okrężnej/Promiennej; wykonanie nakładki warstwy ścieralnej m.in. na odcinkach ul. Minimalnej, Miodowej, Wolontariuszy, Folwareckiej i Żołnierzy Września.

Kolejne ważne inwestycje drogowe to: budowa i utwardzenie dróg gminnych (1,93 mln zł), budowa drogi dojazdowej (ścieżki rowerowej) na terenie Śmieszka (423 tys. zł), modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina (200 tys. zł), modernizacja ul. Karola Miarki - etap II  (250 tys. zł), opracowanie projektu budowy drogi łączącej ul. Karłowicza z al. Armii Krajowej (300 tys. zł), budowa nakładki asfaltowa na ul. Zgodnej (179 tys. zł) oraz przebudowa drogi ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej (1,6 mln zł).

Ważnym projektem, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców jest też budowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na al. Zjednoczonej Europy (na wysokości sklepu Lidl) – na ten cel przeznaczono 250 tys. zł.

Ponadto na budowę wiaduktu nad torami kolejowymi przy ul. Dworcowej zarezerwowano w budżecie kwotę niemal 4 mln zł. Łączy koszt tej inwestycji, realizowanej wspólnie przez  Miasto oraz PKP PLK S.A. wyniesie prawie 24 mln zł.

Planując budżet władze miasta nie zapomniały o placówkach oświatowych

Aż 12,3 mln zł będzie kosztowała adaptacja i rozbudowa o salę gimnastyczną budynku na os. Pawlikowskiego 13 na filię Zespołu Szkół Specjalnych. 2 mln zł zabezpieczono zaś na termomodernizację budynku Technikum nr 1 w Żorach. Na modernizację innych placówek oświatowych przeznaczono łącznie aż 2,8 mln zł.

Wymiana źródeł ciepła

W miejskim budżecie zabezpieczono także 2 mln zł na modernizację źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Żory oraz 315 tys. zł na wymianę urządzeń grzewczych w ramach projektu „Pozwólmy Miastu Odetchnąć”.

Zarezerwowano również 2 160 000 zł z przeznaczeniem na realizacji projektów, wybranych przez mieszkańców w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2022, czyli budowę Żorskiej Strefy Tenisa i przyjazne zagospodarowanie terenów wokół budynków Szkoły Podstawowej nr 13  na os. Pawlikowskiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również