Wiadomości z Żor

Posiedzenie Komisji Rady Miasta Żory - lipiec 2020

 • Dodano: 2020-07-27 07:15, aktualizacja: 2020-07-27 07:25

W tygodniu poprzedzającym sesję Rady Miasta Żory na swoich posiedzeniach tradycyjnie już spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Urząd Miasta prezentuje harmonogram prac komisji.

W poniedziałek, 27 lipca odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Gospodarki Komunalnej. Początek o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy Rynku 9.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Bieżąca informacja na temat gospodarki wodnej – zagrożenia powodziowe w mieście Żory.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Przyjęcie Protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Radni wchodzący w skład Komisji  Kultury, Sportu i Młodzieży spotkają się we wtorek, 28 lipca o godz. 15:30 w sali obrad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu zaplanowano na środę, 29 lipca o godz. 16:00  sali obrad Urzędu Miasta przy żorskim Rynku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski:
 • informacja dotycząca działalności finansowej jednostek pomocniczych gminy — Rad Dzielnic za I półrocze 2020 rok,
 • wykaz nieruchomości nabytych w trybie zakupu, darowizny, zmiany wykaz nieruchomości przejętych z mocy prawa oraz wykaz nieruchomości sprzedanych w trybie przetargów nieograniczonych w II kwartale 2020 roku,
 • informacja z wykonania dochodów za okres od 01.01.2020 r. - 31.03.2020 r.,
 • informacja z wykonania wydatków budżetu miasta za okres 01.01.2020 r. - 31 .03.2020 r.,
 • realizacja zadań inwestycyjnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.03.2020 r.
 1. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.