Wiadomości z Żor

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - sierpień 2022

 • Dodano: 2022-08-19 09:00

W przyszłym tygodniu, na swoich posiedzeniach spotkają się radni, tworzący komisje branżowe Rady Miasta. Prezentujemy harmonogram prac komisji.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska

W najbliższy poniedziałek, 22 sierpnia odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Początek posiedzenia o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski:
  • roczne sprawozdanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z działań podejmowanych w 2021 roku na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rybniku.
 7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej

Również w poniedziałek, 22 sierpnia odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Początek posiedzenia o godz. 17:30 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny

W środę, 24 sierpnia radni wchodzący w skład Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny spotkają się na posiedzeniu o godz. 16:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach. Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Również, 24 sierpnia radni wchodzący w skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu spotkają się na posiedzeniu o godz. 17:00, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach. Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski:
  • wykaz nieruchomości nabytych w trybie zakupu, zamiany i darowizny, przejętych z mocy prawa, przejętych w trybie ZRID, sprzedanych przez Gminę Miejską Żory w II kwartale 2022 roku, 
  • informacja dotycząca działalności finansowej jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic za I półrocze 2022 roku,
  • pismo – postulat pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żorach,
  • informacja o przystąpieniu do prac nad  opracowaniem projektu budżetu na 2023 rok.
 6. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Edukacji

W czwartek, 25 sierpnia, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji. Początek o godz. 13:00.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie Protokołów z posiedzeń Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

W czwartek, 25 sierpnia o godzinie 13:15 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach przy ul. Rynek 9 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej. Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą działalności finansowej jednostek pomocniczych gminy – Rad Dzielnic za I półrocze 2022 roku.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski:
  • do wiadomości protokoły z kontroli przeprowadzonych w jednostkach.
 6. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży

Również w środę, 25 sierpnia o godz. 13:40, w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9 w Żorach, odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również