Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Posiedzenia Komisji Rady Miasta - listopad 2019 r.

 • Dodano: 2019-11-22 12:00

W najbliższych dniach radni wchodzący w skład komisji branżowych Rady Miasta Żory spotkają się na posiedzeniach, by omówić sprawy ważne dla funkcjonowania naszego miasta. Poniżej prezentujemy harmonogram prac komisji.

Jako pierwsze odbędzie się posiedzenie radnych wchodzących w skład Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Posiedzenie odbędzie się w poniedziałek, 25 listopada o godz. 15:45 w sali narad Urzędu Miasta Żory przy Rynku 9. Porządek obrad prezentuje się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Analiza systemu gospodarki odpadami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności przeciwdziałaniu nielegalnych wysypisk – informacja Naczelnika Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji na temat nielegalnych wysypisk oraz Naczelnika Wydziału Inżynierii Środowiska na temat bieżącej sytuacji w rejonie zakładów zajmujących się przetwórstwem odpadów mieszczących się przy ulicy Kleszczowskiej. 
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 6. Sprawy różne, wolne wnioski.
 7. Przyjęcie protokołów nr 14/2019 i 15/2019.
 8. Zakończenie obrad.

W poniedziałek, 25 listopada odbędzie się także posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 18:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach, przy Rynku 9. Oto porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie Protokołu Nr 13/2019.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Radni wchodzący w skład Komisji Edukacji spotkają się na posiedzeniu we wtorek, 26 listopada o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach, przy Rynku 9. Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Również we wtorek, 26 listopada odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży. Obrady rozpoczną się o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach, przy Rynku 9. Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej spotkają się na posiedzeniu również we wtorek, 26 listopada o godz. 18:30 w sali narad Urzędu Miasta w Żorach, przy Rynku 9. Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie skierowanych do Rady Miasta pism Wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego w sprawie wyjaśnienia możliwości naruszenia przez Radnych Rady Miasta Żory art. 24f ust. 1a w zw. z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie Protokołu nr 7/2019 z posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

W środę, 27 listopada o godz. 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny. Posiedzenie również odbędzie się w sali narad  Urzędu Miasta w Żorach, przy Rynku 9. Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Ostatnie planowane na listopad posiedzenie Komisji Rady Miasta Żory to obrady członków Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Odbędą się one w środę, 27 listopada o godz. 17:00 w w sali obrad  Urzędu Miasta w Żorach, przy Rynku 9. Planowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
 4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Miasta.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski: - wykaz nieruchomości nabytych w trybie zakupu, darowizny, przejętych z mocy prawa oraz sprzedanych w trybie przetargów nieograniczonych przez Gminę Miejską Żory w III kwartale 2019 roku.
 6. Przyjęcie Protokołu z posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.