Wiadomości z Żor

Ponownie wybierzemy najpiękniejszą zieloną przestrzeń w Żorach. Weź udział w konkursie!

  • Dodano: 2020-07-31 07:15, aktualizacja: 2020-07-30 22:08

„Wkręć się w zielone Żory” – to nowe hasło promujące w naszym mieście dbanie o przyrodę.

Urząd Miasta zachęca mieszkańców, by „wkęcili się” w upiększanie i zazielenianie Żor

W tym celu Urząd Miasta Żory we współpracy z Polskim Związkiem Działkowców – Okręgiem Śląskim, Rodzinne Ogrody Działkowe z Żor już po raz drugi organizuje konkurs pod hasłem „Najpiękniejsza zielona przestrzeń Miasta Żory”

Konkurs ma na celu docenienie osób, które godzinami sadząc kwiaty, przycinając krzewy i drzewa, czy plewiąc chwasty tworzą najpiękniejsze zielone przestrzenie w naszym mieście. Jest także szansą, by zaprezentować efekty ich pracy innym mieszkańcom i  tym samym zachęcić żorzan do dalszego upiększania naszego miasta przez dbanie o skwery, balkony, przydomowe ogrody i działki. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zwycięzcy zostaną wyłonieni w czterech kategoriach:

  • I – skwer zielony,
  • II -  balkon,
  • III - ogród przydomowy,
  •  IV - działka ROD.

Do udziału w konkursie w kategoriach I, II, III uprawnieni są pełnoletni mieszkańcy Żor, a także poprzez swoich reprezentantów: placówki oświatowe (dyrektor), zakłady pracy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Zgłoszenie należy składać do 14 sierpnia w formie papierowej do Urzędu Miasta Żory, al. Wojska Polskiego 25, Biuro Promocji Kultury i  Sportu pok. 305. Musi ono zawierać:

  • wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z maksymalnie 3 fotografiami, przedstawiającymi najpiękniejszą przestrzeń w wybranej kategorii,
  • zgodę na publikację zdjęć,
  • w przypadku osób fizycznych zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UM prosi o przekazywania zdjęć w 2 formach – papierowej oraz elektronicznej (na płycie CD lub mailowo na adres bpks@ um.zory.pl).

Natomiast to rywalizacji w kategorii IV uprawnieni są działkowcy, mający prawo do działki na terenie ROD w Żorach, prowadzonego przez Stowarzyszenie Ogrodowe.  Zgłoszenia w tej kategorii należy składać do 14 sierpnia w  formie papierowej wyłącznie w siedzibach Zarządów Stowarzyszeń ROD  w Żorach. W konkursie mogą brać udział tylko działki zagospodarowane zgodnie z regulaminem ROD. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

  • wypełnioną kartę zgłoszenia,
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W tej kategorii również można do zgłoszenia dołączyć maksymalnie 3 zdjęcia, lecz nie jest to konieczne. Składając zdjęcia należy pamiętać o dołączeniu zgody na ich publikację.

Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez komisję konkursową, która w kategoriach I-III oceni przestrzenie na podstawie zdjęć, zaś w kategorii IV na podstawie wizytacji na działce, Wyniki obrad komisji zostaną podane na miejskiej stronie internetowej www.zory.pl. Opublikowane zostaną tam również zdjęcia najpiękniejszych balkonów, skwerów, ogródków i działek. Twórcy najlepszych przestrzeni otrzymają pamiątkowe dyplomy, materiały promocyjne oraz książki.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.