Wiadomości z Żor

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II

  • Dodano: 2016-03-24 09:00
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zaprasza do skorzystania z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”. To program rządowy uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, którego celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy.
 
 
W związku z uruchomieniem nowej transzy środków w ramach rządowego programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach bezpłatnie pomaga w wypełnieniu wniosków i zapewnia pełną informację na temat programu.
 
 
„Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to program rządowy uruchomiony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem programu jest rozwój przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy, jako elementów rozwoju rynku pracy, a także przeciwdziałanie bezrobociu poprzez udzielanie niskooprocentowanych POŻYCZEK na podejmowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych.
 
 
Program obejmuje wsparcie poprzez:
 
 
a) Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niezatrudnionych i nie wykonujących innej pracy zarobkowej: osób zarejestrowanych jako bezrobotne, absolwentów szkół zawodowych i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich). Maksymalna kwota POŻYCZKI to 81.339,00 zł.
 
 
Warunki pożyczki:
- stałe oprocentowanie – jedynie 0,44% w skali roku,
- okres spłaty do 7 lat,
- nawet 12 miesięczna karencja w spłacie kapitału (przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału, Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki, które przy maksymalnej kwocie pożyczki wynoszą około 30 zł miesięcznie),
- brak prowizji i dodatkowych opłat,
- dopuszczalne różne formy zabezpieczenia pożyczki, w tym weksel własny i poręczenie osób fizycznych,
- brak konieczności wniesienia wkładu własnego,
- finansowane są wszystkie zakupy inwestycyjne i obrotowe konieczne do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- możliwość finansowania wydatków w kwotach brutto.
 
 
b) Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej, w tym skierowanej przez powiatowy urząd pracy, dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niepublicznych szkół, niepublicznych przedszkoli, żłobków lub klubów dziecięcych, osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego.
 
Warunki wsparcia:
- maksymalna kwota POŻYCZKI to 24.401,70 zł,
- stałe oprocentowanie – jedynie 0,44% w skali roku,
- okres spłaty do 3 lat,
- brak prowizji i dodatkowych opłat,
- dopuszczalne różne formy zabezpieczenia POŻYCZKI, w tym weksel własny i poręczenie osób fizycznych
- finansowane są wydatki związane z wyposażeniem nowego stanowiska pracy
 
 
c) Szkolenia i doradztwo. W ramach programu Pożyczkobiorcy mają zapewnione wsparcie dodatkowe w formie bezpłatnych usług doradczych i szkoleniowych w zakresie zakładania działalności gospodarczej, form opodatkowania, prowadzenia księgowości oraz innych aspektów, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami.
 
 
Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach zapewnia nieodpłatnie pełny dostęp do informacji na temat udzielanych POŻYCZEK oraz oferowanego doradztwa i szkoleń, jak również bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków o udzielenie pożyczek. Wszelkie kwestie formalne związane z podpisaniem umowy, Pożyczkobiorcy mogą realizować również w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Szczegółowych informacji udziela Mariusz Smurzyński, tel. 32 781 49 91, e-mail: msmurzynski@rig.katowice.pl, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, ul. Opolska 15, 40-084 Katowice.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również