Wiadomości z Żor

Oto projekty zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego!

  • Dodano: 2019-08-28 12:15

Projekty, na które głosować będą mieszkańcy Żor w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 wyłonione. Zgłoszono ponad 60 pomysłów na przedsięwzięcia, które warto zrealizować w mieście.

W Żorskim Budżecie Obywatelskim 2020 mieszkańcy mogli zgłaszać projekty ogólnomiejskie, na które miasto przeznaczyło 250 tys. zł oraz projekty dzielnicowe, na które zabezpieczonych zostało po 100 tys. zł dla każdej dzielnicy. To łącznie daje sumę 1,5 mln złotych. 

Wszystkie zgłoszone propozycje trafiły do członków Zespołu Weryfikującego, powołanego przez prezydenta Waldemara Sochę, który poddał je 3-etapowej ocenie. Polegała ona na sprawdzeniu, czy przy składaniu wniosku spełnione zostały warunki formalne, proponowane przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz planami, programami i strategiami, które przyjęło i realizuje Miasto, a ostatnim etapem jest weryfikacja, czy propozycje mieszkańców są wykonalne technicznie – informuje Adrian Lubszczyk z Biura Promocji żorskiego magistratu.

Etap weryfikacji okazał się niezwykle ważny i pracochłonny. Na tym etapie Zespół Weryfikujący uzgadniał z większością wnioskodawców poszczególne elementy związane z projektami. 

Staraliśmy się wspierać mieszkańców, szukać wspólnie najlepszych rozwiązań, tak by projekty trafiające pod głosowanie spełniały oczekiwania żorzan. W wyniku rozmów z wnioskodawcami okazało się, że niektóre projekty warto połączyć, bo są do siebie podobne. Inne propozycje wymagały natomiast wyjaśnień i doprecyzowania opisu – dodaje Anna Ujma, pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory ds. Promocji, Kultury i Sportu

W przypadku ocen negatywnych dodane zostało ich uzasadnienie oraz treść projektu. Według przyjętej przez Radę Miasta uchwały każdy mieszkaniec, w tym wnioskodawca ma prawo złożyć odwołanie od negatywnej oceny projektu do 5 dni od daty opublikowania wyników oceny projektów. Termin mija 3 września włącznie. Dla projektu w dzielnicach odwołanie ma prawo złożyć wyłącznie mieszkaniec dzielnicy, której dotyczy projekt.

Ocena projektów zgłoszonych do Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2020

 

Projekty Ogólnomiejskie

Budowa toru rowerowo-rolkowo-deskorolkowego typu „pumptrack” – wartość 250 tys. złotych
Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Tomasza Majosa i Annę Ujmę

Żorski Ogród Społecznościowy – wartość 250 tys. złotych
Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez:  Joannę Kisielewską i Annę Nowacką

Wykonanie projektu kompleksu rekreacyjnego z boiskiem piłkarskim w Dzielnicy Rowień-Folwarki – wartość 80 tys. złotych; wnioskodawca: Władysław Portka

Zielone Żory – wartość 250 tys. złotych, wnioskodawca: Karolina Talar

Rozbudowa istniejącego placu zabaw w Parku Cegielnia – wartość 234 019,80 tys. złotych; wnioskodawca: Agnieszka Szpryngier

Zakup nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żorach – wartość 170 tys. złotych; wnioskodawca: Michał Klein

Pijemy zdrowo! – wartość 250 tys. złotych; wnioskodawca: Ewelina Nasiadka

Zaprojektowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Owocowej w Żorach – wartość 250 tys. złotych, wnioskodawca: Krzysztof Mentlik

 

Dzielnice

Dzielnica Śródmieście - brak zgłoszonych projektów dzielnicowych

 

Dzielnica Księcia Władysława

Tajemniczy ogród – wartość 100 tys. złotych; wnioskodawca: Mateusz Buksa

Eko tyrolka lub park linowy – wartość 200 tys. złotych do miliona 
Ocena negatywna – nie spełnia warunków formalnych. Projekt oznaczono jako dzielnicowy, przy czym nie podano nazwy dzielnicy, do której go przypisano. Przekracza także kwotę przeznaczoną na projekt dzielnicowy. Projekt nie spełnia także wymogów formalnych dla projektu ogólnomiejskiego, bowiem do wniosku nie dołączono listy poparcia.

 

Dzielnica Kleszczówka

Modernizacja Parku Strzelnica w Żorach – wartość 100 tys. złotych; wnioskodawca: Ludwika Bielak

Budowa skatepark w dzielnicy Kleszczówka – wartość 95 tys. złotych; wnioskodawca: Anna Przygodzka
Ocena negatywna – realizacja jest niemożliwa na wskazanych terenach za względu na warunki techniczne oraz zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Przedstawiona wycena jest zaniżona - rzeczywiste koszty samego przygotowania nawierzchni pod skatepark przekraczają budżet przeznaczony na projekt dzielnicowy.

 

Dzielnica 700-lecia Żor

Ekologiczny plac zabaw w Parku Miejskim – wartość 100 tys. złotych; wnioskodawca: Janusz Janik
Dzielnica Zachód

Budowa i montaż progu wyspowego – 3 sztuki, wartość – 9600 złotych; wnioskodawca: Justyna Wojciech

Chodnik wraz ze ścieżką rowerową przy al. Wojska Polskiego, wartość 100 tys. złotych; wnioskodawca: Henryk Kowalczyk

Budowa bezpiecznego chodnika wzdłuż ul. Folwareckiej na wysokości Parku Cegielnia – wartość 85 tys. złotych; wnioskodawca: Krzysztof jakiś
Ocena negatywna – projekt nie spełnia wymogów formalnych. Wnioskodawca nie podał prawidłowych danych osobowych, wymaganych uchwałą Rady Miasta, przez co nie można sprawdzić czy jest mieszkańcem Żor i określonej dzielnicy.

 

Dzielnica Korfantego

Dzielnicowy FIT HUB, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca Przemysław Biegała

Strefa rekreacji, wartość – 100 tys. złotych
Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Jana Ogiermana, Mieczysława Borowca, Dorotę Szmyt, Stefana Drożdża, Dominika Krusberskiego, Ireneusza Jagusia i Stanisławę Drewicz

Plac cieni – Korfanty przyjazny dzieciom, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Maria Mazur
Ocena negatywna – Projekt stoi w sprzeczności z inwestycją, która jest już realizowana w zaproponowanej lokalizacji. Teren w całości posiada plan zagospodarowania, który został poddany konsultacjom społecznym. Projekt jest realizowany etapowo na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. Zamontowano już m.in. oświetlenie dostosowane do realizowanego planu zagospodarowania.

 

Dzielnica Osiny

Bezpieczne Osiny, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Marcin Broda

Młodzież przyszłością – modernizacja boiska jako przestrzeń kreatywnego i wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży z dzielnicy Osiny, wartość – 60 tys. złotych; wnioskodawca: Arkadiusz Wałach

Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na ul. Spółdzielczej, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Grzegorz Gardynik

Budowa fontanny na skwerze przy OSP, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Andrzej Szostek

Budowa placu zabaw dla dzieci i wypoczynku dla dorosłych przy wjeździe na ulicę Rodzinną, wartość – 50 tys. złotych; wnioskodawca: Marcin Broda
Uwagi: Projekt został wycofany na wniosek Zgłaszającego.Dzielnica Rój

ul. Karpacka, wnioskodawca: Jan Świerkot
Uzasadnienie: Wniosek nie został złożony na formularzu zgłoszeniowym. Nie zawiera wszystkich potrzebnych danych, w tym danych kontaktowanych oraz wyceny proponowanej inwestycji.

 

Dzielnica Pawlikowskiego

Rozbudowa istniejącego placu zabaw na os. Pawlikowskiego w rejonie bloku nr 20, wartość – 68 142 złotych; wnioskodawca: Agnieszka Szpryngier

 

Dzielnica Sikorskiego

Zielona Aleja, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Katarzyna Rutkowska

Budowa, remont chodnika ul. Okrężna. Początek od wjazdu do supermarketu Kaufland w kierunku SP nr 15 i ul. Bankowej, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Jerzy Marciniak

Kontynuacja remontu chodnika ul. Okrężna, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Michał Korgól

Po-Dzielnia, wartość – 20 tys. złotych; wnioskodawca: Urszula Skowrońska
Ocena negatywna – Projekt jest niemożliwy do realizacji w ciągu najbliższego roku, gdyż nie ma możliwości wykorzystania na ten cel pomieszczeń w miejskich jednostkach – brak wolnych pomieszczeń. Ponadto wiązałby się on z koniecznością zatrudnienia nowych pracowników lub nawet stworzenia nowej jednostki nadzorującej projekt

Ekrany akustyczne Zielona Ściana, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Anna Szopa
Ocena negatywna – Projekt jest niemożliwy do realizacji ze względu na koszty znacznie przekraczające budżet przeznaczony dla dzielnicy. Ponadto w ciągu roku niemożliwe jest przeprowadzenie badań i uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do ustawienie ekranów akustycznych.

 

Dzielnica Powstańców Śląskich

Stworzenie bezpiecznego wybiegu dla psów, wartość – 50 tys. złotych; wnioskodawca: Zdzisław Skórzak

Stworzenie parkingu na niewykorzystywanej części terenu przedszkola nr 19, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Jan Lipka
Ocena negatywna – Projekt nie jest możliwy do realizacji na wskazanym terenie przez sprzeczność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 

Dzielnica Rogoźna

Budowa boiska wielofunkcyjnego, wartość – 100 tys. złotych
Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Teresę Michalik i Jerzego Michalika

Dzielnica Kleszczów

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Pszczyńskiej i Kleszczowskiej, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Anna Drążewska

Pojaśniało, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Joanna Wikłacz

Droga asfaltowa, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Angelika Rojek

Renowacja nawierzchni boiska piłkarskiego, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Piotr Frysz

Wprowadzenie elementów zagospodarowania sportowo-rekreacyjnego w południowej części dzielnicy Kleszczów, wartość – 45 tys. złotych; wnioskodawca: Hanna Płonka

Poprawa warunków komunikacji oraz bezpieczeństwa na ul. Srebrnej w Żorach-Kleszczowie, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Michał Płonka

Wykonanie elewacji budynku OSP Kleszczów oraz MOK, wartość – 40 tys. złotych; wnioskodawca: Piotr Łuszczyński

Położenie nawierzchni asfaltowej przy części ul. Myśliwskiej i Łowieckiej, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Monika Morcinek

Budowa progów zwalniających na ul. Wodnej, wartość – 6400 złotych; wnioskodawca: Marek Marcisz

Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Fiołkowej w Dzielnicy Kleszczów, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Bolesław Sobik

Budowa chodnika o szerokości 2 m przy ul. Skotnica, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Mariola Ordon

 

Dzielnica Rowień-Folwarki

Budowa bieżni lekkoatletycznej okrężnej o długości 150m, wartość – 76 125 złotych; wnioskodawca: Tomasz Majos

Modernizacja i doposażenie placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9, wartość – 99 380 złotych; wnioskodawca: Aleksandra Majos

Wykonanie projektu budowlanego pełnowymiarowego boiska piłkarskiego wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno-szatniowym i parkingiem, wartość –  62 024,63 złotych; wnioskodawca: Krzysztof Majos

Bezpieczne przejścia dla pieszych, dzięki aktywnemu systemowi ostrzegania, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Sylwia Konik

Wytwarzamy tlen – drzewa dla dzielnicy. Odbudowa ekosystemu poprzez nasadzenie drzew kasztanowca wzdłuż ul. Kasztanowej oraz innych miododajnych gatunków na terenach dzielnicy Rowień-Folwarki, wartość – 91 200 złotych
Projekt stanowi połączeniu wniosków złożonych przez: Iwonę Piechę i Katarzynę Majos

Dzielnica Baranowice

Rezerwat Dzikiej Zabawy, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Magdalena Wargacka

Letni ogród w ośrodku Szkoleniowo-Biwakowym oraz malowanie muralu na części żorskiego ZHP!, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Anna Ujma

Budowa dzielnicowego placu zabaw, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Krzysztof Mentlik

Bariery dźwiękochłonne w Baranowicach, wartość – 100 tys. złotych; wnioskodawca: Kamil Karski
Ocena negatywna – projekt nie jest możliwy do realizacji, ponieważ wskazane tereny nie są własnością miasta.

Głosowanie w dwóch dzielnicach się nie odbędzie. 

W dzielnicy Śródmieście nie został zgłoszony żaden projekt, zaś w dzielnicy Rój wpłynął tylko jeden wniosek, który niestety nie spełniał warunków formalnych. Co to oznacza? Przeznaczona dla tych dzielnic kwota, czyli w sumie 200 tys. złotych trafi do tzw. bonusu za frekwencję i może zostać „przejęta” na inwestycje w innych dzielnicach. W podziale bonusu za frekwencję weźmie udział pięć dzielnic, w których frekwencja podczas głosowania będzie najwyższa. Warto więc zagłosować i zachęcić do tego swoich znajomych oraz rodziny – informuje Adrian Lubszczyk.

Głosowanie zaplanowano pod koniec września – o dokładnym terminie i sposobie głosowania mieszkańcy będą informowani na stronie zory.pl oraz w kolejnym numerze Kuriera Żorskiego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również