Wiadomości z Żor

Ogłoszenie o naborze do projektu wspierającego przedsiębiorczość

  • Dodano: 2012-01-25 14:45
Projekt realizowany jest przez Park Naukowo-Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o. Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych lub/i zatrudnionych na terenie woj. śląskiego (bezrobotnych, zatrudnionych, nieaktywnych zawodowo, w tym kształcących i uczących się), którzy zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu) w szczególności do kobiet i osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników.
 
Projekt ma na celu wsparcie postaw przedsiębiorczych w regionie śląskim, prowadzącym do samozatrudnienia oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Kierowany jest do osób fizycznych, które zamierzają rozpocząć własną działalność gospodarczą i będzie obejmował wsparcie finansowe, wsparcie pomostowe, a także wsparcie szkoleniowe oraz doradcze zarówno w trakcie zakładania działalności gospodarczej, jak i w początkowym etapie jej prowadzenia.
 
W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:
  • szkolenie i doradztwo przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
  • wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości (do 40 000 zł), finansowe wsparcie pomostowe w okresie 6 miesięcy  (1317 zł / miesiąc),
  • doradztwo dla nowo powstałych przedsiębiorców.
 
Szczegóły dotyczące procedury rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu www.innowacyjnykapital.pl.
 
Dokumenty rekrutacyjne będzie można składać codziennie od godz. 8:00 do 16:00 w okresie naboru do projektu.
 
Wypełnione formularze rekrutacyjne wraz z załącznikami należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
 
 
Dokumenty rekrutacyjne
Projekt „Innowacyjny - Kapitał na start!"
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 
Park Naukowo - Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.
ul. Konarskiego 18 C
44-100 Gliwice
 
„Nie otwierać”
 
 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również