Wiadomości z Żor

Odprawa roczna żorskich policjantów

  • Dodano: 2020-01-23 11:15

W Komendzie Miejskiej Policji w Żorach odbyła się roczna odprawa, podczas której zaprezentowano wyniki osiągnięte przez miejscowych policjantów w 2019 roku.

Uczestniczył w niej Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – insp. Mariusz Krzystyniak oraz zaproszeni goście. Żorska komenda mogła po raz kolejny pochwalić się najlepszą w województwie wykrywalnością w kategorii siedmiu najbardziej uciążliwych przestępstw między innymi tj. kradzież z włamaniem, czy kradzież.

Odprawa roczna policjantów rozpoczęła się tuż po 12.00. Wśród zaproszonych gości w pierszym rzędzie zasiedli: Wiceprezydent Miasta – Daniel Wawrzyczek, reprezentujący Radę Miasta – Kazimierz Dajka, szef żorskiej prokuratury – Leszek Urbańczyk oraz Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Żorach st.kpt. Kazimierz Szendera.

Po przybyciu Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka i złożeniu meldunku Komendant Miejski Policji w Żorach insp. Grzegorz Grabiec przywitał wszystkich, a następnie omówił szczegółowo wyniki osiągnięte przez pion ruchu drogowego, prewencji, kryminalny i zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej w minionym, 2019 roku.

Jak pokazały zaprezentowane statystyki policjanci z Żor w ubiegłym roku osiągnięli wysoką lokatę wśród jednostek garnizonu śląskiego i dzisiaj mogli pochwalić się najlepszą na Śląsku wykrywalnością w kategorii 7 przestępstw należących do najbardziej uciążliwych społecznie, do których zaliczane są: rozbój lub wymuszenie rozbójnicze, kradzież z włamaniem, kradzież mienia, kradzież i kradzież z włamaniem do samochodu, uszczerbek na zdrowiu, bójka lub pobicie oraz uszkodzenie rzeczy. Zdecydowanie liderami okazali się też w wykrywalności, która znacznie przekracza średnią wojewódzką, w takiej kategorii jak np. kradzież z włamaniem. Ogólnie, na tle ponad 30 innych jednostek garnizonu śląskiego, żorska komenda uplasowała się w czołówce najlepiej pracujących komend.

Za efektywną służbę policjantom z Żor podziękował w swoim wystąpieniu Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach – insp. Mariusz Krzystyniak, który podkreślił, że najlepszą miarą oceny pracy policjantów jest wysoki poziom zaufania społecznego, który według najświeższych badań opinii społecznej jest obecnie bardzo wysoki i stale wzrasta. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego w Katowicach przedstawił także kierunki działań na najbliższy rok, a na koniec życzył żorskim policjantom utrzymania dobrej formy.

W podobnym, pochwalnym tonie wypowiedział się szef żorskiej prokuratury – Leszek Urbańczyk, który wskazał, że dzięki wieloletniej, wzorowej współpracy z komendą Prokuratura Rejonowa w Żorach plasuje się również na bardzo wysokim poziomie. Za pracę policjantom z Żor podziękowali także Wiceprezydent Miasta Żory – Daniel Wawrzyczek oraz Kazimierz Dajka reprezentujący Radę Miasta. Podkreślili, że praca miejscowych policjantów jest wysoko oceniana nie tylko przez żorskie władze, ale i mieszkańców, którzy w naszym mieście czują się bezpiecznie.

Policjantom za rzetelną pracę podziękował również Komendant Miejski Policji w Żorach. Zwrócił się także z tymi słowami do zaproszonych gości, wyrażając swoją wdzięczność za wieloletnie wsparcie udzielane kierowanej przez niego jednostce. Podkreślił również, że na uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, której funkcjonariusze niejednokronie są ogromnym wsparciem dla miejscowych policjantów.

Poniżej prezentujemy wyniki osiągnięte przez policjantów w 2019 roku.

Wyniki osiągnięte przez żorskich policjantów w 2019 roku

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również