Wiadomości z Żor

Miasto ogłosiło przetargi na atrakcyjne nieruchomości

  • Dodano: 2020-08-14 09:15

Atrakcyjnie zlokalizowany teren, na którym może powstać duży budynek wielorodzinny oraz nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną będzie można już niedługo kupić w przetargach ogłoszonych przez miasto.  

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiona została nieruchomość położona w Żorach przy ulicy Augustyna Weltzla. Kompleks wystawiony na sprzedaż składa się z działek:
- nr 2813/6 o pow.  0,4417 ha,
- nr 2727/1 o pow.  0,1544 ha.          

Nieruchomość ta jest obecnie niezabudowana i jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  W dziale III ww. ksiąg wieczystych widnieją ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebności drogowe.

Przetarg odbędzie się 15 września o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Cena wywoławcza wynosi 1 428 000,00 zł.

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP.

 


Na sprzedaż w formie licytacji przeznaczony został też kompleks działek przy ul. Rybnickiej. Składa się on z działek:
- nr 1843/124  o pow. 0,2579 ha

- nr 1844/124  o pow. 0,0298 ha

Nieruchomość ta jest niezabudowana i przeznaczona jest pod zabudowę usługową oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy  o gospodarce nieruchomościami. Cena wywoławcza to 241 600,00 zł + VAT.


Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną może zainteresować zlokalizowana przy ul. Pszczyńskiej działka nr 4067/92 o pow.  0,0477 ha. Cena wywoławcza wynosi 37 600,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

 


Na sprzedaż w drodze przetargu trafiło także aż 9 działek przy ul. Rymera. Są to następujące nieruchomości:

  1. działka nr 1223/20 o pow. 0.1149 ha. Cena wywoławcza 72.000,00 zł
  2. działka nr 1224/20 o pow. 0.1050 ha. Cena wywoławcza 66.000,00 zł
  3. działka nr 1225/28 o pow. 0.0782 ha. Cena wywoławcza 49.000,00 zł
  4. działka nr 1226/28 o pow. 0.0889 ha. Cena wywoławcza 56.000,00 zł
  5. działka nr 1227/28 o pow. 0.0894 ha. Cena wywoławcza 56.000,00 zł
  6. działka nr 1238/28 o pow. 0.1617 ha. Cena wywoławcza 113.000,00 zł
  7. działka nr 1239/28 o pow. 0.1362 ha. Cena wywoławcza 95.000,00 zł
  8. działka nr 1244/28 o pow. 0.1114 ha. Cena wywoławcza 113.000,00 zł
  9. działka nr 1246/28 o pow. 0.1664 ha. Cena wywoławcza 129.000,00 zł

Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

Nieruchomości te są niezabudowane i położone w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolami: G13 MN -  „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” oraz G3 ZP - „tereny zieleni urządzonej”.

Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP.

Więcej informacji o nieruchomościach i przetargach można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. 410, tel. 32 43 48 246.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.