Wiadomości z Żor

Miasto ogłosiło przetargi na atrakcyjne nieruchomości

  • Dodano: 2020-08-14 09:15

Atrakcyjnie zlokalizowany teren, na którym może powstać duży budynek wielorodzinny oraz nieruchomości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną będzie można już niedługo kupić w przetargach ogłoszonych przez miasto.  

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiona została nieruchomość położona w Żorach przy ulicy Augustyna Weltzla. Kompleks wystawiony na sprzedaż składa się z działek:
- nr 2813/6 o pow.  0,4417 ha,
- nr 2727/1 o pow.  0,1544 ha.          

Nieruchomość ta jest obecnie niezabudowana i jest ona przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  W dziale III ww. ksiąg wieczystych widnieją ograniczone prawa rzeczowe, tj. służebności drogowe.

Przetarg odbędzie się 15 września o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Cena wywoławcza wynosi 1 428 000,00 zł.

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP.

 


Na sprzedaż w formie licytacji przeznaczony został też kompleks działek przy ul. Rybnickiej. Składa się on z działek:
- nr 1843/124  o pow. 0,2579 ha

- nr 1844/124  o pow. 0,0298 ha

Nieruchomość ta jest niezabudowana i przeznaczona jest pod zabudowę usługową oraz usługi obejmujące działalność z zakresu handlu, gastronomii, usług o charakterze rzemieślniczym, usług kultury, obiekty kultu religijnego, pomocy i opieki społecznej, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki i wypoczynku, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji kołowej w tym stacji paliw i stacji obsługi pojazdów, działalność w zakresie obsługi ludności lub przedsiębiorstw z wyjątkiem domów przedpogrzebowych, działalność biur i agencji, działalność ośrodków i placówek edukacyjnych, działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych, a także usługi publiczne w rozumieniu ustawy  o gospodarce nieruchomościami. Cena wywoławcza to 241 600,00 zł + VAT.


Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości pod zabudowę jednorodzinną może zainteresować zlokalizowana przy ul. Pszczyńskiej działka nr 4067/92 o pow.  0,0477 ha. Cena wywoławcza wynosi 37 600,00 zł. Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

 


Na sprzedaż w drodze przetargu trafiło także aż 9 działek przy ul. Rymera. Są to następujące nieruchomości:

  1. działka nr 1223/20 o pow. 0.1149 ha. Cena wywoławcza 72.000,00 zł
  2. działka nr 1224/20 o pow. 0.1050 ha. Cena wywoławcza 66.000,00 zł
  3. działka nr 1225/28 o pow. 0.0782 ha. Cena wywoławcza 49.000,00 zł
  4. działka nr 1226/28 o pow. 0.0889 ha. Cena wywoławcza 56.000,00 zł
  5. działka nr 1227/28 o pow. 0.0894 ha. Cena wywoławcza 56.000,00 zł
  6. działka nr 1238/28 o pow. 0.1617 ha. Cena wywoławcza 113.000,00 zł
  7. działka nr 1239/28 o pow. 0.1362 ha. Cena wywoławcza 95.000,00 zł
  8. działka nr 1244/28 o pow. 0.1114 ha. Cena wywoławcza 113.000,00 zł
  9. działka nr 1246/28 o pow. 0.1664 ha. Cena wywoławcza 129.000,00 zł

Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony należny podatek VAT.

Nieruchomości te są niezabudowane i położone w terenie oznaczonym na planie miejscowym symbolami: G13 MN -  „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” oraz G3 ZP - „tereny zieleni urządzonej”.

Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2020 roku o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje znajdują się w BIP.

Więcej informacji o nieruchomościach i przetargach można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. 410, tel. 32 43 48 246.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.