Wiadomości z Żor

Komisje Rady Miasta omówią sprawozdanie z wykonania miejskiego budżetu za 2019 rok

  • Dodano: 2020-06-10 09:00

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Żory za 2019 rok będzie głównym tematem czerwcowych posiedzeń komisji branżowych Rady Miasta Żory.

W poniedziałek, 15 czerwca odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska. Rozpocznie się ono o godz. 16:00 w dużej sali narad budynku Urzędu Miasta przy al. Wojska Polskiego 25 w Żorach.

Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie sprawozdań: Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Zarządu Budynków Miejskich, Międzygminnego Związku Komunikacyjnego oraz Powiatowego Urzędu Pracy.
5. Omówienie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Żory za 2019 rok, informacji o stanie mienia komunalnego.
6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 r.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji, Komisji Kultury, Sportu i Młodzieży oraz Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Rodziny zaplanowano na wtorek, 16 czerwca o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Tematy posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: udzielenia Prezydentowi Miasta Żory absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
6. Sprawy różne, wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Członkowie Komisji Rewizyjnej spotkają się na posiedzeniu w środę, 17 czerwca o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta przy Rynku 9.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Uchwalenie porządku posiedzenia.
4. Przedstawienie przez Przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Miasta opinii w sprawie przedłożonego przez Prezydenta Miasta Żory sprawozdania z wykonania budżetu miasta Żory za 2019 rok oraz udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tego tytułu.
5. Rozpatrzenie przez Komisję:
a) sprawozdania finansowego,
b) informacji o stanie mienia komunalnego,
c) wykonania przez Prezydenta Miasta budżetu miasta za 2019 r.
6. Zapoznanie się z Uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Żory sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
7. Podjęcie stanowiska w sprawie wykonania przez Prezydenta Miasta Żory budżetu miasta za 2019 rok.
8. Wydanie opinii w sprawie umorzenia należności mieszkanki.
9. Wydanie opinii w sprawie umorzenia należności mieszkanki.
10. Wydanie opinii w sprawie umorzenia należności mieszkańca.
11. Przyjęcie sprawozdania  z działalności Komisji za rok 2019.
12. Sprawy różne, wolne wnioski.
13. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
14. Zamknięcie posiedzenia.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.