Wiadomości z Żor

Kierowco, parkuj prawidłowo!

 • Dodano: 2020-02-03 08:30, aktualizacja: 2020-01-30 13:31

Ponad 1 400 zgłoszeń nanieśli w ubiegłym roku użytkownicy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na obszarze Żor. Blisko połowa z nich to informacje dotyczące nieprawidłowego parkowania pojazdów w strefach zamieszkania. Tylko wczoraj mundurowi potwierdzili prawie 10 tego typu zgłoszeń.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest narzędziem, dzięki któremu obywatele naszego kraju mają swój głos w procesie zarządzania bezpieczeństwem publicznym. Dzięki ich zgłoszeniom, dokonywanym za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, działania Policji ukierunkowywane są na konkretne zagrożenia, o których informują mieszkańcy poszczególnych miast. Odwiedzając Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy nie tylko może dowiedzieć się, czy w jego najbliższej okolicy jest bezpiecznie, ale i na to bezpieczeństwo mieć osobisty wpływ. Wystarczy, że wyśle zgłoszenie, a jego sygnał wywoła odpowiednią reakcję Policji.

Zgłoszenia napływają każdego dnia i zgodnie z procedurą podejmowane są przez stróżów prawa w ciągu 2 dni, którzy mają 5 dni na ich weryfikację. Jak wskazują ubiegłoroczne statystyki na terenie Żor spośród 1 406 zgłoszeń blisko 40% zostało potwierdzonych, z czego aż 691 dotyczących nieprawidłowego parkowania.

Wczoraj, reagując na bieżące zgłoszenia obywateli, policjanci wydziału ruchu drogowego przeprowadzili kontrole na osiedlu Księcia Władysława, Powstańców Śląskich i Pawlikowskiego, gdzie ujawnili 8 nieprawidłowo zaprakowanych pojazdów. Kolejne, potwierdzone zgłoszenie, przekazane drogą tradycyjną napłynęło także z ulicy Kopernika. Również jeden z dzielnicowych, podczas wczorajszego obchodu swojego rejonu ujawnił pojazd, który parkował dłużej, aniżeli pozwalały na to przepisy ruchu drogowego.

Kierowco, pamiętaj!

 • zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących i nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia,
 • kierujący pojazdem, zatrzymując pojazd na jezdni, jest obowiązany ustawić go jak najbliżej jej krawędzi oraz równolegle do niej,
 • w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd powinien znajdować się, jeżeli to tylko możliwe, poza jezdnią,
 • kierujący pojazdem jest obowiązany stosować sposób zatrzymania lub postoju wskazany znakami drogowymi.

Zabrania się zatrzymania pojazdu:

 • na przejeździe kolejowym, tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem,
 • na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu, w tunelu, na moście lub na wiadukcie,
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię,
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
 • na pasie między jezdniami,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,
 • na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru.

Zabrania się postoju:

 • w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami,
 • zabrania się także zatrzymania lub postoju pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu. Jeżeli natomiast unieruchomienie pojazdu nastąpiło z przyczyn technicznych, kierujący pojazdem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni oraz ostrzec innych uczestników ruchu.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.