Wiadomości z Żor

Granat moździerzowy w żorskim lesie. Jak się zachować w przypadku znalezienia niewybuchu?

  • Dodano: 2020-03-10 10:30

Na granat moździerzowy natknął się w lesie mieszkaniec Żor, który wybrał się tam w sobotę, rano na spacer.

Niewybuch o kalibrze 82 mm znalazł na terenie kompleksu położonego niedaleko ulicy Leśnej. Niedawno podobne znalezisko zostało ujawnione w Rogoźnej, gdzie podczas prac ziemnych przypadkiem robotnicy zauważyli ich kilka.

"Pamiątki" z okresu II wojny światowej nie pierwszy raz są przyczyną policyjnych interwencji, w Żorach bowiem dość często podczas prac ziemnych odnajduje się takie pozostałości, co zawsze skutkuje przerwaniem robót do czasu przybycia saperów. Tym razem jednak granat moździerzowy znalazł w lesie przypadkowy mężczyzna, który wybrał się w sobotę, rano na spacer.

Gdy informację przekazał na numer alarmowy, oficer dyżurny skierował na miejsce patrol, a także policjanta z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Po potwierdzeniu, że jest granat moździerzowy ten wyznaczył strefę bezpieczeństwa, powiadomił jednostkę wojskową w Gliwicach, a do czasu przyjazdu saperów polecił patrolowi czuwać nad tym, aby nikt jej nie przekroczył.

Podobnie, 3 tygodnie temu, w dzielnicy Rogoźna policjanci zabezpieczali miejsce ujawnienia kilku granatów moździerzowych. Te z kolei wykopano podczas przebudowy instalacji.

Jak zachować się w sytuacji, gdy przypadkiem natkiemy się na przedmiot przypominający "pamiętkę" po II wojnie światowej?

Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów/niewypałów podnosić, odkopywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia, ani do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić :

- POLICJĘ – tel. 997

- STRAŻ POŻARNĄ – tel. 998

- WOJEWÓDZKIE CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO) – tel. 112

Osoby przekazujące zgłoszenie/zawiadomienie powinny podać dyżurnemu:

- opis przedmiotu (długość, średnica);

- dokładne miejsce i data wykrycia;

- dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.

Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych przedmiotów. Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, które stanowią szczególne niebezpieczeństwo dla ludzi.

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzinpozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin.

Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych osób.

Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu.

2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału lu niewybuchu.

3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych służb i inspekcji.

4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych funkcjonariuszy.

5. W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.

6. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.