Wiadomości z Żor

Gmina Miejska Żory wystawia na sprzedaż atrakcyjne nieruchomości

  • Dodano: 2021-04-16 07:00, aktualizacja: 2021-04-16 06:33

Szukasz miejsca pod budowę domu lub siedzibę swojej firmy? Gmina Miejska Żory ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych w Żorach przy ul. Uroczej, Alei Zjednoczonej Europy i przy ul. Pięknej.

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiona została nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową, położona w Żorach przy ulicy Uroczej. Jest to niezabudowana działka nr 936/5 o powierzchni 0,0549 ha. Jej cena wywoławcza to 48 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Działka położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: 15 U - „zabudowa usługowa".

Kolejna nieruchomość wystawiona na sprzedaż, przeznaczona pod zabudowę usługową, jest położona przy Alei Zjednoczonej Europy. Nieruchomość oznaczona na planie miasta symbolem B78 U "zabudowa usługowa" to niezabudowana działka o numerze 3005/11 i pow. 0,2021 ha. Cena wywoławcza wynosi 325 000,00 zł (do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT). Przez działkę przebiega sieć infrastruktury technicznej. Szerokości stref ochronnych od sieci ustalają ich właściciele lub dysponenci. Ponadto realizacja obiektów kubaturowych na tej działce winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi dojazdowej o symbolu na planie B27 KDD. Plan miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych i odległości te wyznacza Zarządca Drogi.

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego wystawiono na sprzedaż nieruchomość usytuowaną przy ul. Pięknej. Działka o pow. 0,0141 ha ma nr 1871/16, a jej cena wywoławcza to 16 500,00 zł. Nieruchomość jest niezabudowana i położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: C96 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” oraz C4 KDD – „publiczne drogi dojazdowe”. Ponadto realizacja obiektów kubaturowych na działce winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi dojazdowej o symbolu na planie miejscowym C4 KDD (tj. od ul. Pięknej). Plan miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych. W opracowanym obecnie projekcie zmiany planu miejscowego, ustalenia dla ww. działki zostaną zmienione. Cała działka objęta będzie, po wejściu w życie uchwały zmieniającej plan miejscowy, w strefie MN.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2021 roku o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 410, tel. 32 43 48 246.

Szczegółowe informacje dostępne są w BIP

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.