Wiadomości z Żor

Europejska Nagroda Przedsiębiorczości 2010

 • Dodano: 2009-08-11 15:34

W listopadzie 2005 r. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Gźnter Verheugen ustanowił Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości, które honorują i nagradzają wyróżniające się inicjatywy wspierające przedsiębiorczość na poziomie regionalnym.

Cele nagród są następujące:

 • rozpoznanie pomyślnych działalności i inicjatyw podjętych w celu wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości,
 • wskazanie i wyróżnienie najlepszych przykładów polityki i praktyk w zakresie przedsiębiorczości,
 • zwiększanie świadomości o roli jaką odgrywają przedsiębiorcy w społeczeństwie,
 • zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

O Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości mogą się ubiegać władze lokalne i regionalne na terenie Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii. Dotyczy to miast, regionów i społeczności, jak również publiczno-prywatnych kontaktów między władzami i przedsiębiorcami, programów edukacyjnych i organizacji biznesowych.

Kandydaci muszą wykazać, w jaki sposób ich działania ułatwiły działalność gospodarczą oraz podniosły poziom gospodarczy w ich regionie w okresie dwóch lat poprzedzających rok, w którym będą przyznawane nagrody.

Kwalifikacja do konkursu przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy z nich rozgrywać się będzie na poziomie krajowym. Uczestnicy konkursu. wybrani przez swój kraj na tym etapie zostaną zgłoszeni do wspólnotowego etapu konkursu.

Zainteresowani udziałem mogą ubiegać się o nagrody w następujących pięciu kategoriach:

 • Promowanie ducha przedsiębiorczości (Promoting the entrepreneurial spirit)
  nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania i inicjatywy na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, które promują przedsiębiorczy sposób myślenia oraz kulturę kreatywności, innowacyjności i gotowości na ryzyko.
 • Rozwój umiejętności (Investing in skills)
  nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz doskonalenia umiejętności przedsiębiorczych, zawodowych, technicznych i menedżerskich.
 • Rozwój środowiska biznesowego (Improving the business environment)
  nagroda w tej kategorii jest przyznawana za innowacyjną politykę na szczeblu regionalnym lub lokalnym w zakresie promocji przedsiębiorczości, ułatwiania procedur ustawodawczych i administracyjnych dla firm oraz wdrażania zasady myślenia najpierw na małą skalę z korzyścią dla małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Wspieranie internacjonalizacji biznesu (Supporting the internationalisation of business)
  nagroda w tej kategorii jest przyznawana za działania zachęcające firmy, a zwłaszcza MŚP, do szerszego korzystania z możliwości oferowanych przez rynki wspólnotowe i poza wspólnotowe.
 • Nagroda za przedsiębiorczość odpowiedzialną i wspierającą włączenie społeczne (Responsible and inclusive entrepreneurship)
  nagroda przyznawana za działania regionalne i lokalne, które promują odpowiedzialność społeczną i odpowiedzialną działalność w zakresie społeczeństwa i/lub ekologii. W tej kategorii nagradzamy również za działania promujące przedsiębiorczość wśród grup o trudniejszej sytuacji, takich jak bezrobotni, niepełnosprawni lub mniejszości etniczne.

Kandydaci będą wybierani na podstawie następujących kryteriów:
Oryginalność i wykonalność
Ich wpływ na lokalną gospodarkę
Poprawa stosunków pomiędzy lokalnymi interesariuszami
Uniwersalność projektu w celu zastosowania go w innych regionach Europy.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w tzw. Krajowym Punkcie Kontaktowym, gdzie w razie potrzeby można uzyskać więcej informacji.

Punkt kontaktowy konkursu w Polsce:

Ministerstwo Gospodarki
pl. Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa, Poland
Ewa Swedrowska
Deputy Director for Entrepreneurship
Tel: +48 22 693 53 53
Fax: +48 693 40 23
e-mail: ewaswe@mg.gov.pl

Z każdego kraju zostanie wybranych maksymalnie dwóch kandydatów, którzy przystąpią do europejskiego konkursu. Wszyscy kandydaci zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w ceremonii wręczenia nagród, podczas której zwycięzcy zostaną uhonorowani za swe wysiłki i będą mieć możliwość zaprezentowania się na forum międzynarodowym.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również