Wiadomości z Żor

Dzienny Dom "Senior +" z dofinansowaniem

  • Dodano: 2019-05-31 13:00

Gmina Miejska Żory już po raz kolejny pozyskała dofinansowanie na działanie Dziennego Domu „Senior +”.

Dotacja w wysokości  108 000 zł została przyznana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach  w ramach programu wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 edycja 2019.

Dzienny Domu „Senior +” został stworzony w naszym mieście w 2015 r.  w części budynku Ośrodka Rekreacyjno-Wypoczynkowego MOSiR przy ul. Kłokocińskiej 78a.  Dom przeznaczony jest dla 30 osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60 +, które ze względu na swój stan zdrowia, wiek lub niepełnosprawność wymagają częściowej pomocy osób trzecich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych poprzez aktywizację społeczną  i edukację prozdrowotną.

Warto zaznaczyć, że żorska placówka zapewnia znacznie wyższy, niż wymagany w Programie wieloletnim „Senior +”. Dzienny Dom zapewnia trzy posiłki dziennie w tym jeden gorący, a także liczne  zajęcia edukacyjne, kulturalno-oświatowe oraz rehabilitacyjne w postaci kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz terapii zajęciowej.  Seniorzy, w tym w szczególności osoby mające problemy z poruszaniem się, mają zapewniony dowóz do placówki.

Dzienny Dom „Senior+ ” współpracuje także z rodzinami uczestników, oferując im wsparcie i doradztwo w zakresie opieki oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Zachęca również do angażowania się w działania samopomocowe oraz w życie lokalnego środowiska, co wpływa na poprawę jakości życia uczestników.

Przyjęcia do placówki odbywają się na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika MOPS oraz wydanej decyzji kierującej. Głównymi kryteriami  ocenianymi przy przyjęciu do Dziennego Domu  „Senior +” są: wiek, stan zdrowia, stopień sprawności psychofizycznej oraz sytuacja rodzinna.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również