Żory - portal miejski Zory.com.pl

Wiadomości z Żor

Bezpłatny podręcznik dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi

  • Dodano: 2019-11-04 12:00

"Opiekun szyty na miarę” to tytuł poradnika dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi, stworzony przez Fundację Wyspy Pamięci.

Osoby, które chciałyby skorzystać z podręcznika mogą otrzymać go bezpłatnie.

Podręcznik ten jest zwieńczeniem 10-letnich doświadczeń w pracy z osobami chorymi w trybie indywidualnym i grupowym oraz z członkami ich rodzin. Intencją autorek  jest dostarczenie opiekunom kompleksowego materiału wspierającego ich w każdym etapie choroby i dostarczającego im zbiory praktycznych rozwiązań mogących służyć za wskazówki do wykorzystania w codziennym wspieraniu chorych. Poradnik powstał w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Poradnik mogą otrzymać osoby w wieku 60+, które opiekują się osobami z chorobami otępiennymi. Wiek osoby zgłaszającej będzie identyfikowany na podstawie daty urodzenia.

Poradnik można otrzymać wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej lub wysyłając e-mail na adres fundacja@wyspypamieci.com.pl.
W tytule maila należy wpisać „Podręcznik”, a w jego treści podać:
– imię i nazwisko
– adres korespondencyjny
– datę urodzenia
– oświadczenie, że sprawuje się opiekę nad osobą z chorobą otępienną,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Wyspy Pamięci oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (RODO).
Prosimy o skopiowanie wzoru oświadczenia ze strony: https://wyspypamieci.com.pl/informacja-o-administratorze-danych-osobowych/

Ilość bezpłatnych podręczników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Bezpłatny podręcznik dla opiekunów osób z chorobami otępiennymi

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.