Wiadomości z Żor

Prosta spółka akcyjna – wady i zalety

 • Dodano: 2022-02-24 07:30, aktualizacja: 2022-02-25 10:05

Prosta spółka akcyjna należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego. Jej funkcjonowanie opiera się na zasadach działania tradycyjnej spółki akcyjnej, choć utworzona może być tak jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Czym charakteryzuje się PSA i jakie dokładnie są jej wady i zalety?

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Zgodnie z treścią art. 3001 Kodeksu spółek handlowych, prosta spółka akcyjna może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Spółka nie może być zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.
Prosta spółka akcyjna jest stosunkowo nowym podmiotem w polskim systemie prawnym, ponieważ można ją zawiązywać dopiero od 1 lipca 2021 r. Powstała jako odpowiedź na potrzeby mniejszych przedsiębiorców, którzy z różnych przyczyn (głównie tych o charakterze finansowym) nie mogli sobie pozwolić na założenie tradycyjnej spółki akcyjnej. 

PSA ma charakter uniwersalny, a nie sektorowy. Skorzystać z niej mogą inwestorzy planujący podjęcie działalności w jakiejkolwiek branży poza wyjątkami wynikającymi z przepisów ustaw szczególnych. Ma zarazem charakter trwały – byt prawny spółki nie jest ograniczony czasem trwania, przedmiotem działalności, składem osobowym uczestników itp.

Zalety prostej spółki akcyjnej

Do podstawowych zalet prostej spółki akcyjnej należą:

 • prosta i szybka rejestracja (w tym także za pośrednictwem systemu S24 lub PRS na wzór zakładania spółki z o.o.),
 • wybór systemu organów,
 • elastyczna struktura kapitałowa,
 • elektronizacja procesów decyzyjnych,
 • niski kapitał zakładowy (wynosi on co najmniej 1 zł i stanowi najniższą wartość kapitałową we wszystkich obecnych spółkach kapitałowych),
 • nieskomplikowania likwidacja spółki,
 • uproszczony obrót akcjami,
 • duża swoboda akcjonariuszy,
 • elastyczność funkcjonowania na rynku.

Nowy typ spółki uelastycznia reguły stosowane w odniesieniu do spółki z o.o. i do spółki akcyjnej, jak również łączy w jednej formie prawnej elementy właściwe dla tych dwóch typów spółek. W tej perspektywie PSA generalnie ułatwia podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć.

Wady prostej spółki akcyjnej

Pomimo wielu zalet PSA posiada również i wady, choć warto zaznaczyć, że jest ich znaczniej mniej niż w przypadku tradycyjnej spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do mankamentów prostej spółki akcyjnej należą:

 • brak możliwości notowania jej na giełdzie lub NewConnect,
 • odpowiedzialność członków organów reprezentujących PSA jest podobna jak w przypadku odpowiedzialności w spółce z o.o., co powoduje, że takie osoby muszą samodzielnie podejmować działania prowadzące do uwolnienia ich spod odpowiedzialności za zobowiązania samej spółki,
 • niepewność co do praktycznej strony rzeczywistego funkcjonowania PSA – tego rodzaju podmiot jest zupełną nowością na rynku, a więc rozwiązania prawne umieszczone w ustawie nie zawsze muszą być zgodne z tym, co pojawi się podczas działania spółki w praktyce,
 • ryzyko w zakresie bezpieczeństwa spółki, a przez to potencjalnie niski poziom inwestowania w tego rodzaju podmioty. Wpływ na taki stan rzeczy ma przede wszystkim stworzenie bardzo niskiego kapitału zakładowego (minimalna wartość to 1 zł), likwidacja niektórych organów (w tym rady nadzorczej) oraz dopuszczenie podejmowania uchwał na odległość.

Źródło: https://www.psa24.pl/
 

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.