Wiadomości z Żor

Nabycie spadku a wpis do księgi wieczystej

  • Dodano: 2022-02-01 08:15, aktualizacja: 2022-02-01 08:25

Nabycie spadku zwykle chcemy formalnie określić poprzez wpisanie się do księgi wieczystej dziedziczonej nieruchomości. Należy jednak pamiętać, że zanim dojdzie do wpisu do księgi wieczystej, trzeba spełnić szereg formalności. Co jednak ważne, nie istnienie w prawie polskim przedawnienie uprawnień spadkobierców, a zatem nawet wiele lat po śmierci danej osoby można uregulować sprawy spadkowe. Warto wiedzieć, w jaki sposób możliwe jest przeprowadzenie takiego postępowania zakończone dopisaniem danej osoby (spadkobiercy) do księgi wieczystej.

Postępowanie spadkowe przed notariuszem – poświadczenie dziedziczenia

Szybką metodą na przeprowadzenie postępowania spadkowego jest wizyta u notariusza. Ma jednak pewne wady. Po pierwsze, do kancelarii muszą stawić się wszyscy spadkobiercy ustawowi osobiście. Po drugie – ten sposób jest dość kosztowny. Warto go jednak rozważyć, gdyż podczas jednej wizyty, przy minimalnych formalnościach, mamy szansę na uzyskanie poświadczenia dziedziczenia, które jest koniecznym krokiem na drodze sporządzenia wpisu do księgi wieczystej dziedziczonej nieruchomości.
Po zgromadzeniu odpowiednich dokumentów (m.in. aktu zgonu spadkodawcy, odpisów aktów urodzenia spadkobierców czy testamentu itd.) notariusz sporządzi prawnie ważny dokument, jakim jest poświadczenie dziedziczenia. Koszty związane z tą procedurą są następujące:

  • protokół z otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł;
  • protokół z przyjęcia lub odrzucenia spadku (do pół roku od śmierci) – 50 zł od każdej osoby;
  • protokół dziedziczenia – 100 zł;
  • akt poświadczenia dziedziczenia – 50 zł;
  • wypisy – 6 zł od strony.

Postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku

Drugim sposobem na przeprowadzenie postępowania spadkowego i docelowe wpisanie nabycia spadku do księgi wieczystej jest postępowanie przed sądem. Sprawę otwiera się w sądzie rejonowym właściwym ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy – poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku. Wniosek jest formalnym pismem, które powinno zawierać m.in. oznaczenie sądu, dane wnioskodawcy, wykaz uczestników postępowania (dziedziczący z ustawy i testamentu, jeśli jest), tytuł, informacje o spadkodawcy.
Do wniosku sądowego załącza się odpowiednie dokumenty, podobnie jak w przypadku wyboru drogi notarialnej. Jeśli chodzi o koszty, to opłata od wniosku jest stała – wynosi 50 zł (100 zł dla dwóch spadkobierców). Nabycie spadku przed sądem zakańcza wydanie przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku – z ustaleniem udziałów dla danych spadkobierców.

Zobacz też: https://www.spadek.info/naniesienie_zmian_wynikajacych_z_dziedziczenia_do_ksiegi_wieczystej,507,p.html

Wpisanie nabycia spadku do księgi wieczystej nieruchomości

Potwierdzenie nabycia spadku jest konieczne, jeżeli chcemy dokonać aktualizacji wpisów w księdze wieczystej dziedziczonej nieruchomości. Numer księgi podawany jest bowiem osobie, która jest właścicielem, spadkobiercą czy też notariuszowi. Udostępnienie tego numeru zależy więc od przeprowadzenia postępowania spadkowego o stwierdzeniu nabycia spadku lub posiadania poświadczenia dziedziczenia u notariusza.
Po uzyskaniu numeru księgi wieczystej (czyli po złożeniu wniosku o to wraz z wniesieniem opłaty), możemy dokonać wpisu aktualizacyjnego. Ujawniamy w nim nowych właścicieli danej nieruchomości, która wchodziła w skład spadku po osobie zmarłej.
Jak więc widać, droga do dokonania wpisu do KW zakłada dwa sposoby – postępowanie u notariusza lub przed sądem. Konieczna jest jednak taka sprawa spadkowa, by móc formalnie stać się właścicielem (lub współwłaścicielem) nieruchomości i ujawnić

Źródło: Spadek.info

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.