Wiadomości z Żor

Czym jest odszkodowanie?

  • Dodano: 2020-08-28 14:15, aktualizacja: 2020-09-03 07:43

Dochodzenie odszkodowania, nawet gdy jest ono niepodważalne, nie jest prostą sprawą – szczególnie, jeśli zobowiązany do jego wypłaty uchyla się od swojego obowiązku. Z pomocą może przyjść doświadczony adwokat, który podpowie jak skutecznie, a przede wszystkim szybko, odzyskać należne pieniądze.

Prawo odszkodowań

Odszkodowania należą do sfery prawa cywilnego i regulowane są w głównej mierze przez Kodeks cywilny. Tak naprawdę istnieje ogromna liczba przepisów, które odnoszą się do tej tematyki – przykładowo odszkodowanie może wynikać również z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a nawet i prawa karnego.

Problem z uzyskaniem należnego odszkodowania wymaga dogłębnej analizy prawnej – szczególnie pod katem ewentualnego upływu terminu przedawnienia. W takiej bowiem sytuacji, nawet słuszne odszkodowanie nie będzie możliwe do uzyskania.

Zakres odszkodowania

Szkodą majątkową w rozumieniu prawa cywilnego jest powstała wbrew woli poszkodowanego różnica między obecnym jego stanem majątkowym a tym stanem, jaki zaistniałby, gdyby nie nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Tak rozumiana szkoda będzie polegać zwykle na zmniejszeniu aktywów bądź zwiększeniu pasywów.

Zgodnie z treścią art. 361 KC, Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zakres spraw dotyczących odszkodowań

Tak naprawdę spora różnorodność spraw odszkodowawczych skutkuje powstaniem specjalizacji kancelaryjnych w tym zakresie. Trudne, jeśli nie niemożliwe, byłoby posiadanie doświadczenia we wszystkich możliwych wariantach spraw odszkodowawczych.

Przykładowo Kancelaria Adwokata Michała Słomki w Krakowie specjalizuje się w następujących rodzajach spraw odszkodowawczych:

  • odszkodowaniami wypadkowymi,
  • odszkodowaniami za uszczerbek na zdrowiu,
  • odszkodowaniami za błędy lekarskie,
  • odszkodowaniami za uszkodzenie mienia,
  • zadośćuczynieniami za doznane krzywdy (np. dla członków rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku),
  • rentami z tytułu poniesionych uszczerbków na zdrowiu,
  • odszkodowaniami uzyskiwanymi od firm ubezpieczeniowych, instytucji państwowych, podmiotów prywatnych.

Więcej na ten temat możecie Państwo przeczytać na stronie https://adwokatslomka.pl/odszkodowania/

Wsparcie prawne przy uzyskaniu odszkodowań

Poziom wiedzy prawnej polskiego społeczeństwa od wielu lat pozostaje na bardzo niskim poziomie. Wpływ na to ma wiele różnych czynników, m.in. brak odpowiedniej edukacji w szkołach, zawiłość i ciągłe zmiany przepisów, niespójność systemu prawnego oraz rozbudowana biurokracja.

Wszystko to powoduje, że usługi prawne są w dalszym ciągu bardzo cenne, w każdym tego słowa znaczeniu. Klienci potrzebują wsparcia w zasadzie w każdej sprawie, w której pojawia się konieczność zastosowania odpowiednich regulacji prawnych. Samodzielne próby rozwiązywania takich problemów niejednokrotnie kończą się bardzo źle.

Klienci z chęci zaoszczędzenia pieniędzy nierzadko pogłębiają swój kłopot, zapominają o zachowaniu odpowiedniej formy czynności lub zwyczajnie przegapiają ważne terminy procesowe i administracyjne. Wsparcie prawne jest więc potrzebne każdemu kto nigdy nie miał do czynienia z przepisami, a znalazł się w sytuacji, która wymaga ich odpowiedniego i w miarę szybkiego zastosowania.

Źródło: AdwokatSlomka.pl

Polecamy również: https://rudaslaska.com.pl/is,czym-jest-umowa-dozywocia,270925,1425404.html

 

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Zory.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.